Onderwijszaken

Archive for april, 2011|Monthly archive page

Zonder geloof sterven Goden en is er geen religie!

In Uncategorized on 23 april 2011 at 7:22 AM

Het lijkt zo ingewikkeld: religie. Maar eigenlijk is het in mijn ogen zo simpel. Zodra mensen stoppen met geloven, verdwijnt de religie. En zodra mensen beginnen met geloven start er een nieuwe religie. Dit gaat al duizenden jaren lang op deze manier en misschien nog wel langer. En het zal ook nog lang na ons overlijden op deze manier gaan.


In langvervlogen tijden geloofden mensen dat natuurverschijnselen geen andere oorzaak hadden dan ingrijpen door een hogere macht. Zij maakten dergelijke verschijnselen verklaarbaar door er verhalen over te vertellen. Blijkbaar klonken verschillende van die verhalen geloofwaardig genoeg om overgenomen te worden. Het resultaat: religie, tegenwoordig paganisme genoemd. Tegenwoordig vrijwel geheel uitgestorven, omdat mensen er niet meer in geloven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Goden van de Egygtenaren, Grieken en de Romeinen.

Ruim 4.000 jaar geleden begonnen mensen te geloven dat ‘God’ tegen Abram (later: Abraham) sprak. Na een opgelegde verhuizing sloot God -volgens de overlevering- met Abraham in Kanaän (West-Palestina) een plechtig en eeuwig verbond. Het teken daarvan was de besnijdenis. Via Abrahams zoon, aartsvader Isaak, diens zoon Jakob en zijn twaalf zonen werd het geloof in de God van Abraham op het rap uitdijende volk Israël overgedragen. Het resultaat: een religie, tegenwoordig het Joodse geloof genoemd.

Rond dezelfde tijd dat God ontstond in de beleving van de mensen, ontstond in de Indusvallei (nu India) het Hindoeïsme. Dit is een zogeheten dharmische religie en kent vele Goden. Het ontstaan verliep behoorlijk anders dan bij het Joodse geloof het geval was, maar het resultaat was gelijk: een religie.

Zo’n 2.400 jaar geleden bezochten wijze mannen de toenmalige koningin Maya van het land dat nu Nepal heet. Zij vertelden haar dat ze zwanger was van een goddelijke zoon die een groot heerser of leraar, Boeddha, zou worden. Maya stierf een week na de geboorte van die zoon, Siddhartha Gautama, in het kraambed. Om een lang verhaal kort te maken: op de negenenveertigste dag kreeg Siddhartha inzicht in de oorzaken van het lijden van de mens en hoe dat lijden moest worden weggenomen. Door deze antwoorden was hij een verlicht persoon, Boeddha. De rest van zijn leven (hij overleed toen hij 80 jaar oud was), trok hij door India onderwijzend wat hij had geleerd. Het resultaat: een religie, tegenwoordig boeddhisme genoemd.

Zo’n tweeduizend jaar geleden was er weer wat aan de hand in Palestina. Ene Jezus van Nazareth liep daar toen te prediken. Er was nog een strijd met de volgelingen van Johannes de Doper, maar uiteindelijk kwam een groep mensen tot de overtuiging dat deze Jezus de door God beloofde Messias moest zijn. Zij geloofden overigens in de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Na de opstanding uit de dood door Jezus en zijn hemelvaart zou dit geloof aan de gehele mensheid gepredikt moeten worden vonden de volgelingen. Daarom reisden zij naar Judea, Samaria en Galilea en later ook daarbuiten om een blijde boodschap (het evangelie) te verkondigen. Het resultaat: een religie, tegenwoordig het Christelijke geloof genoemd.

Ongeveer 1.400 jaar geleden ontving de profeet en de boodschapper Mohammed via de aartsengel Gabriël openbaringen van God, waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren. Na de dood van Mohammed in Medina onderwierp kalief Aboe Bakr, een van de vroegste volgelingen van Mohammed, de Arabische stammen en drong op naar Syrië en Perzië. Ondertussen werd het verhaal van Mohammed rondverteld. Het resultaat: een religie, tegenwoordig de Islam genoemd.

Net zoals de Goden van de Egyptenaren, Grieken en de Romeinen zijn ‘uitgestorven’ wegens gebrek aan gelovigen, zo zal ook de God van de Joden, Christenen en de Islamieten ooit ‘uitsterven’ wegens gebrek aan gelovigen. En ook zal / zullen er een nieuwe God / Goden ‘geboren’ worden, omdat er nieuwe gelovigen opstaan. En dat proces zal als een rode draad door de geschiedinis van de mensheid heenlopen.

Lees ook:
God, الله en יהוהbestaan niet!
Geloof en onderwijs

Geschreven op: zondag 15 maart 2009

Advertenties

Hoofddoekjes? Best leuk!

In Uncategorized on 23 april 2011 at 7:14 AM

Ik vind het best leuk om hoofddoekjes om mij heen te zien. Enerzijds doet het mij denken aan de tijd dat onze (groot)moeders nog een hoofddoekje droegen en anderzijds brengt het kleur. Het voegt wat dat betreft best iets toe aan onze Calvinistische maatschappij.

En al die geluiden over vrouwenonderdrukking: onzin! Natuurlijk zijn er vrouwen bij die zelf geen hoofddoekje willen dragen, maar onder druk van man of familie het toch doen. Maar hoe zit het dan met al die mannen die onder druk van hun werkgever een stropdas dragen? En al die meisjes die graag ook een kort rokje en laaguitgesneden truitje willen dragen, maar dat niet mogen van hun ouders? Is dat dan geen onderdrukking? Als iemand het één onderdrukking noemt, moet hij het andere net zo goed onderdrukking noemen.

En het lijkt wel of er steeds meer soorten hoofddoekjes komen. Er zijn ontwerpers die er hun geld mee verdienen. Ook voor de gymnastiekles op school en voor sporten in privésfeer zijn er speciale veilige hoofddoekjes ontwikkeld. Een goede ontwikkeling wat mij betreft.

Heb ik geen minpunten? Ja, drie eigenlijk. Ten eerste dat meisjes te jong al een hoofddoekje dragen (namelijk voor hun eerste menstruatie), ten tweede dat sommige Moslima’s niet weten te stoppen en hele bedekt door het leven willen gaan en als laatste dat er zoveel autochtone Nederlanders zijn die ageren tegen hoofddoekjes. Dat laatste vind ik zelfs erg dom.

Een overzicht van hoofddoekjes:

Geschreven op: zaterdag 14 maart 2009

Crisis? Laat je kinderen er niet onder lijden!

In jeugdzorg on 17 april 2011 at 4:48 PM

Als je de media mag geloven zit ook Nederland diep in het moeras dat kredietcrisis heet. Ik kan niet zeggen dat ik het zelf merk of om mij heen zie, maar toch zijn er wel degelijk mensen die er last van hebben. Een behoorlijke groep omdat ze te naïef gretig op de beurs waren, maar ook een groep die wederom klappen heeft gekregen. Ik zeg met nadruk ‘wederom’ omdat dit een groep betreft die vrijwel iedere keer de klappen opvangt.


Om hen, en alle anderen die het niet breed hebben, een kleine service te bieden, heb ik onderstaand overzicht gemaakt. Want kinderen mogen niet de dupe worden van deze wereldwijde crisis!

Attracties met korting

Uitstapjes met de kinderen

Uit met korting

Kinderen met de trein

Tegemoetkoming studiekosten

Gratis schoolboeken

Belasting terugvragen jongeren

Vakantie in je eigen buurt

Betaalbare kindervakantiekampen

Geschreven op: vrijdag 13 maart 2009

Lijdensweg van vele leerlingen en ouders is weer begonnen

In basisschool, onderwijs on 17 april 2011 at 4:30 PM

De Cito B.V. heeft haar moment van roemruchtheid weer gehad: de scores van de Eindtoets zijn gisteren bekend gemaakt aan de leerlingen en hun ouders. En vandaag is de lijdensweg voor menig leerling en zijn ouders begonnen.


In de leerlingrapporten die zijn uitgedeeld op de deelnemende basisscholen wordt een zogenaamd onafhankelijk advies gegeven over de mogelijkheden van een leerling in de diverse brugklastypen. Hierbij wordt uitgegaan van de zogeheten standaardscore. Bij een standaardscore van bijvoorbeeld 534 stelt de Cito B.V. dat het best passende brugklastype een gemengde/theoretische leerweg en havo is. Je onderwijstoekomst is dus keurig vastgelegd in één cijfertje. Een cijfer die enkel een weerslag is van een moment en geen compleet beeld geeft van de leerling.

Dit jaar was de gemiddelde (standaard)score het getal 535,5. De adviezen op basis van de Eindtoets laten ongeveer hetzelfde beeld zien als afgelopen jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is overigens al jaren zo. Ook wat dat betreft vraag ik mij af wat het nut van de Eindtoets is als het gaat om doorverwijzingen naar het vervolgonderwijs. Maar dat vergt wat teveel om dat hier en nu uit te diepen.

Drie kinderen hebben in 2009 alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord en acht kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de toets. Net als in 2008 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal, al is het verschil tussen jongens en meisjes wel afgenomen. Bij Rekenen-Wiskunde is het verschil net als in voorgaande jaren in het voordeel van de jongens. Bij het onderdeel Studievaardigheden is er nauwelijks sprake van een verschil tussen jongens en meisjes. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

Allemaal nutteloze informatie van al die leerlingen die een score hebben die niet bij hen past. En dat zijn er landelijk nogal wat. De ouders van deze leerlingen mogen hopen dat ze de volle steun krijgen van de basisschool, anders hebben ze helemaal geen kans op een juiste vervolgplek voor hun kind. En helaas verlenen niet alle basisscholen die steun. Er zijn er nog steeds bij die meer vertrouwen hebben in de Cito-cijfers dan in hun eigen oordeel. Dit terwijl dat oordeel in acht jaar is opgebouwd en het hele kind betreft i.p.v. dat er in drie dagen op een beperkt aantal vakgebieden wat kennis wordt getest.

Lees ook:
CITO-toets afschaffen
Groep 8 basisschool: maanden lestijd worden verspild!
Groep 8 is weer begonnen, maar wanneer stoppen ze?
Intelligentietest: wanneer stopt al dat toetsen in het basisonderwijs?

Geschreven op: woensdag 4 maart 2009

Basisscholen besteden aandacht aan scheidingen en rouwverwerking

In basisschool, onderwijs on 15 april 2011 at 5:47 PM

Stichting Jonge Helden uit Bussum heeft basisscholen benaderd met hun programma’s en workshops op het gebied van rouwverwerking en scheidingen. Een vijftal brede scholen hebben positief gereageerd op het aanbod. Hieronder ook PC basisschool de 3Sprong in Lelystad, waar men aandacht gaat besteden aan de leerlingen van wie ouders zijn gescheiden of gaan scheiden.


Het doel van Stichting Jonge Helden is: voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen verwerken. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn waarvan de vader, moeder, broer of zus is doodgegaan. Of kinderen van scheidende of gescheiden ouders.

De basisschool in Lelystad wordt ondersteund door twee orthopedagogen en gaat leerlingen van wie de ouders zijn gescheiden of in scheiding liggen, begeleiden. De begeleiding van de leerling vindt onder schooltijd plaats en gaat daarmee ten koste van de lestijd. Een mooi en ongetwijfeld nuttig initatief dat helaas weer binnen de school moet worden uitgewerkt, in plaats dat de maatschappij hier een andere, betere oplossing voor vindt. Op deze wijze blijft er weer minder tijd over voor rekenen, taal en andere belangrijke vakken. En straks krijgt het onderwijs weer klachten over de slechte resultaten op die gebieden.
 
De stichting claimt een nieuwe aanpak te hebben ontwikkeld en start behalve in Lelystad ook met een proef op basisscholen in Den Bosch, Hilversum, Zoetermeer en Alkmaar. Het programma bestaat onder meer uit een ouderavond, individuele kennismakingsgesprekken en groepsbijeenkomsten. De programma’s zijn gebaseerd op de Gedeeld Verdriet-programma’s, ontwikkeld door het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Dit is een grote naam voor een eenmansbedrijfje die samenwerkt met andere eenmansbedrijfjes.

Geschreven op: maandag 2 maart 2009

De zeer zwakke basisscholen in Nederland (2)

In basisschool, onderwijs on 15 april 2011 at 5:25 PM

Per 1 februari jl. is weer een nieuwe lijst met zeer zwakke basisscholen door de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld. Veel van deze scholen staan al langer (soms al vele maanden tot meer dan een jaar) op deze zwarte lijst. Die scholen zitten dus zwaar in de problemen. Opvallend is dat er ditmaal 108 (!) basisscholen op de lijst staan, terwijl dit er op 1 oktober 2008 nog 98 scholen waren. Er is dus duidelijk een verslechtering merkbaar. Ook opvallend is dat er nu 10 basisscholen zijn die voor de tweede maal op de ‘zwarte lijst’ zijn geplaatst. Vier maanden geleden waren dit er nog acht.


De onderwijsinspectie beschrijft een zeer zwakke school als volgt: Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.

Verder schrijft de inspectie: In de regel krijgt een school maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Na dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV). Een school wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het OKV heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

  Brin Naam school Plaats Datum vaststelling rapport
1. 06UF Vrije School De Zwaneridder Wageningen 20051103
20071211
2. 05VA Chr. Nationale School Wouterswoude 20051110
20071112
3. 06UT Vrije School Mareland Leiden 20051216
20080314
4. 18MZ Basisschool De Ontdekking Den Bosch 20060215
20080403
5. 08TL Obs Prinses Margriet Smilde 20060310
20080527
6. 15MD Obs De Twirre Ureterp 20060314
20080310
7. 14FT Obs G.W. Spitzenschool Stadskanaal 20060331
20080617
8. 13QG Obs De Rolpaal Blokzijl 20060414
20080904
9. 23RT Imam Albogari Den Bosch 20060607
10. 16ZX De Kameleon Almere-stad 20060703
20081113
11. 16JI Pcbs It Ambyld Drachten 20060912
20090112
12. 07CC De Tiliander Tilburg 20061221
13. 14LD Obs It Kampke Terherne 20061218
14. 13BQ-2 De Driemaster, loc. Sperkem Sneek 20070110
15. 09ZV-1 Obs De Vaarboom Veeningen 20070119
16. 14XX Obs Ripperdaborg Farmsum 20070123
17.  06GM Obs De Tondel Emmen 20070126
18. 04WE Basisschool De Vlindertuin, loc. Sperwerstraat Arnhem 20070130
19.  11SC Obs De Lindert Linde 20070202
20.  12ZU Cbs De Viersprong Parkwijk Haarlem 20070223
21.  18IZ Obs Abt Emo Westeremden 20070301
22.  13WJ Obs De Vlieger Gorredijk 20070307
23.  15JO Obs De Pols Tijnje 20070307
24.  15ET Obs De Schoterschans Oudeschoot 20070315
25.  12EG-2 AZC-school Papilio Burgum 20070316
26.  13AZ-2 De Posthoorn Pesse 20070319
27.  14LH Obs Lyts Luchtenveld Joure 20070321
28.  16ET Obs Potmarge Leeuwarden 20070330
29. 04NU-1 & 2 Deventer Circuitschool Deventer 20070418
30. 06RG De Vrije School Michael Emmen 20070424
31.  07VT Rkbs Jenaplan De Wiekslag Drachten 20070416
32.  20VM Basisschool De Parel Amsterdam 20070419
33. 15MU De openbare Montessorischool Meester Verwers Zoetermeer 20070410
34. 11HL Obs “De Opslach” Arum 20070516
35. 28BR De Hernhutter Almere 20070516
36. 13TV Obs De Kruiplank Drouwenermond 20070530
37.  17JD Obs De Dreske Roswinkel 20070606
38.  23RJ-2 De Koningin Julianaschool Zwammerdam 20070608
39.  15LW Obs ’t Zonnedal Alteveer 20070703
40.  12DF-2 Het Mozaiek, locatie Petenbos Veenendaal 20070711
41.  14LR Obs De Barte Drachten 20070830
42. 03HO Geref. Bs. Prof. B. Holwerda Middelstum 20070905
43. 09DD Basisschool Geert Groote 2 Amsterdam 20070906
44.  18TT Obs De Coepel Nuis 20070926
45. 14HH Jenaplanschool De Ynlaet Heerenveen 20071004
46. 07YF Basisschool De Driesprong Eibergen 20071022
47. 12GC Rk Basisschool Effen Breda 20071101
48. 24RX Ds J. Schinkelshoekschool Kampen 20071101
49. 27MA Islamitische Basisschool De Roos Zaandam 20071108
50. 27ET-1 IBS De Dialoog loc. Duyststraat Rotterdam 20071109
51. 27ET-2 IBS De Dialoog loc. Overijselsestraat Rotterdam 20071109
52. 27ET-3 IBS De Dialoog loc. Kogelvangerstraat Rotterdam 20071109
53. 27ET-4 IBS De Dialoog loc. Hildegardisstraat Rotterdam 20071109
54. 05XF Pcbs De Zaaier Vlagtwedde 20071126
55. 06IB Bs Zuiderlicht Tilburg 20071210
56. 11UG Obs De Piramide Erm 20071219
57. 13DT Obs Oetkomst Kolham 20071210
58. 0UM Obs Altena Peize 20080129
59. 09KO Obs De Regenboog Assen 20080204
60. 05KX cbs Zandpol Zandpol 20080312
61. 16JK De Keizel Zaandam 20080315
62. 03XD Chr. Jenaplanschool De Finne Rottevalle 20082101
63. 06JZ ‘t Mozaiek Roermond 20080414
64. 20 TP De Ster Amsterdam 20080418
65. 15 KS-2 Prismaschool Vlaardingen 20080409
66. 04QT Bs. Jan Ligthart Veldhoven 20080416
67. 20UO a.t.b. De Springplank Leidschendam 2008070
68. 16HJ Obs Oud Oost. Loc. Tjerk Hiddes Leeuwarden 20080306
69. 19CB De Groene Palm Rotterdam 20080604
70. 05SG Juliana van Stolbergschool Poederoijen 20080613
71. 03VP-1 De Sterrenkring Arnhem 20080616
72. 16ZM Basisschool De Schakel Rotterdam 20080623
73. 09XI St. Gregoriusschool Dronten 20080625
74. 17EI Het Festijn Rotterdam 20080625
75. 19VV Het Spectrum Den Haag 20080625
76. 17KS CBS De Wijngaard Heerenveen 20080627
77. 10PO De Sterrenwacht Hellevoetsluis 20080701
78. 13TF De Dillenburg Ede 20080710
79. 17FC Elisabeth Rotterdam 20080714
80. 06BD De Cocon Breda 20080818
81. 16ZR Obs Leeuwarder Montessorischool Leeuwarden 20080820
82. 08EX De Hink Stap Sprong Eemnes 20080918
83. 18RT Jan Ligthart Beilen 20080904
84. 12ON-2 ’t Mozaiek Amsterdam 20080901
85. 20KT De Blinkerd Oss 20080903
86. 05IM Daltonschool in Balans Oss 20080904
87. 06FL Fons Olterdissen Maastricht 20080909
88. 28BL Al- Ihsaan Lelystad 20080918
89. 16ZB-2 De Wielen, loc. Kingmastate Leeuwarden 20080924
90. 16XS Obs De Tjalk Lelystad 20080929
91. 10BJ It Iepen Stee Makkum 20081003
92. 06YY Don Bosco Steenwijkerwold 20081006
93. 07KL Het Kompas Montfoort 20081007
94. 12ZS Immanuel Amsterdam 20081008
95. 28BD Islamitische Basisschool Al Islaah Harderwijk 20081010
96. 27YL An Nasr Alkmaar 20081010
97. 16IV De Meander Lelystad 20081013
98. 03ZV De Spoorwijzer Heerenveen 20081016
99. 15RZ De Beemd Almelo 20081017
100. 18HO Het Palet Opheusden 20081020
101. 12JT Groen van Prinsterer Ede 20081021
102. 03QU Sionsheuvel Groesbeek 20081027
103. 12LO Obs de Klimop Ter Apelkanaal 20081103
104 18WL De Zuiderpoort Ede 20081110
105. 09CJ De Molenvliet Klundert 20081210
106. 10CO Obs De Tandem Zuidbroek 20081210
107. 24ED Openbare Montessorischool Emmen 20090105
108. 06WI St. Jan Baptist Veldhoven 20081219


Basisscholen die bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV) hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 februari 2009:

  Brin Naam school Plaats Datum OKV
1. 12YU De Regenboog Hellevoetsluis 20081007
2. 10LW ‘t Opstapje Driewegen 20081104
3. 18UL De Lytse Terp Minnertsga 20081106
4. 08AG Cbs Mrs. S. Wijbrandi Oudehorne 20081118
5. 05KG Het Tweespan Beltrum 20081209
6. 15YX Obs de Streek Tjalleberd 20081201
7. 00CU Rudolf Steinerschool Roosendaal 20081209

Per 1 oktober 2008 waren er nog negen scholen die van de ‘zwarte lijst’ werden afgevoerd. Per 1 februari 2009 slechts zeven scholen. Ook hier is een teruggang te merken.

Lees ook: De zeer zwakke basisscholen in Nederland

Geschreven op: zondag 1 maart 2009

God, الله en יהוה bestaan niet!

In educatie on 3 april 2011 at 7:52 PM

De laatste tijd slaan gelovigen en atheïsten elkaar om de oren met allerlei teksten en zelfs folders. Het begon min of meer met Londense bussen met de tekst ‘Waarschijnlijk bestaat God niet. Dus stop met je zorgen te maken en geniet van het leven.‘. In Madrid reden er al snel ook bussen met zo’n tekst. Maar ja, onder de Christenen zijn ook voldoende fundamentalisten en die kochten ook reclameruimte op bussen. Zij kozen voor teksten als ‘Er is beslist een God. Dus kom bij de Christelijke Partij en geniet van je leven.‘ en zelfs voor de bijbeltekst ‘Dwazen denken bij zichzelf: er is geen God.‘.


Dankzij deze laatste bijbeltekst uit Psalm 53.1 weet ik dus nu dat de Christelijke fundamentalisten mij een dwaas vinden. Want voor mij is het duidelijk: god -of hoe je een hogere macht ook wil noemen- bestaat niet. Het is zelfs zo dat indien een god wel had bestaan, het hoog tijd zou zijn voor een voorgeleiding van die god voor de rechters van het Internationaal Gerechtshof. De lijst met aanklachten zou bijkans eindeloos zijn, maar de meest prominente klacht is wat mij betreft ‘misdaden tegen de menselijkheid‘. Er is namelijk vrijwel geen gewapend conflict, oorlog of genocide geweest die niet in naam van één of andere god is uitgevoerd.

Nee, dan kies ik toch liever voor de werkelijkheid: de wereld waarop wij leven is bij toeval ontstaan en het leven erop is één groot toeval en het feit dat de moderne mens nu denkt dat ze de baas zijn op deze wereld is een bizar ongeluk. Darwin heeft daar, zoals bekend, ooit een leuke verhandeling over geschreven. Dit is een logisch geheel aan feiten en onderzoeken, die om een grotendeels correcte wijze met elkaar in verband zijn gebracht. Inmiddels weten wij meer dan Darwin destijds kon vermoeden, maar dat neemt de belangrijkheid van Darwins werk niet weg.


Is er dan geen hogere macht? Jawel hoor, die is er wat mij betreft zeker en wel in de vorm van de kracht van de natuur. Zeker in Nederland kennen wij die kracht maar al te goed. Denk maar aan de eeuwige strijd tegen de zee. En die natuurkrachten zijn aantoonbaar onderhevig aan vaste en bewezen natuurwetten. En dergelijke bewijzen voor een god heeft nog nooit iemand kunnen tonen. Ik geef toe: figuren als de paus doen hun best, maar keer op keer komen ze maximaal met wat kretelogie zonder enige vorm van bewijs. Wat wel knap is, is dat ze hiermee miljoenen mensen zo gek krijgen om kunstjes te doen en daar nog grof voor te betalen ook. In mijn ogen gaat het hier om veruit de grootste fraudezaak in de menselijke geschiedenis.

Het is volkomen terecht dat de evolutietheorie tot de verplichte lesstof behoort. Helaas wordt het toegestaan dat religieuze scholen zich daar makkelijk en met onwaarheden vanaf kunnen maken. Wat mij betreft worden ook die scholen gedwongen feitelijkheden te vertellen aan de leerlingen. En dat betekent dat ze wel mogen vertellen dat er mensen zijn die in verhaaltjes geloven en dat er de evolutietheorie is, die het leven op aarde verklaart.

Lees ook:
Onderwijs over intelligent design ongrondwettelijk
Geloof en onderwijs
Nee Ahmed Marcouch, niet meer religie binnen het onderwijs!
Lessen Islam op openbare school

Geschreven op: zaterdag 28 februari 2009

Worden studenten inderdaad preutser?

In onderwijs on 3 april 2011 at 8:03 AM

De laatste tijd hoor en lees ik vaker dat we met z’n allen preutser worden. Onder jongeren is dat volgens mij nog niet echt te merken, gezien alle aandacht voor breezer- en garageseks, uitdagende kleding en vunzige videoclips. Maar onder studenten schijnt inmiddels merkbaar te zijn dat seks en bloot niet meer zo op de voorgrond staat. Menig studentenhuis stond (en staat) bekend als een broeinest van hormonen en van de vele wisselende contacten, die bij gebrek aan een vriend(in) tussen huisgenoten plaatsvinden: de zogeheten ‘hand- en spandiensten’.

                                                                                 Spring Break, VS

Maar kloppen die geluiden eigenlijk wel? Tenslotte wordt over de Amerikanen ook gezegd dat ze preuts zijn, maar als je op de beelden van Spring Break mag af gaan, lijkt daar weinig van te kloppen. Onderzoek in de VS heeft aangetoond dat na Spring Break het aantal zwangerschappen en abortussen onder studentes een sterke stijging vertoond. En nergens ter wereld is de sexindustrie zo groot en naar het schijnt verdienen vooral veel studenten gretig een zakcentje bij in die wereld. Toch hoor je ook in Nederland steeds weer over studenten die seks zien als bezigheid om geld te verdienen. Een bekend voorbeeld hiervan is model Kim Feenstra.

Even rondkijkend op internet via de bekende zoekmachine levert een hele ris Nederlandse studenten op die horizontaal proberen bij te verdienen. Al vraag ik mij wel af of zij daadwerkelijk staan ingeschreven bij een hogeschool of universiteit en indien wel, of zij ook studiepunten behalen. In 2005 bracht zorgverzekeraar CZ nog een speciale studentenverzekering op de markt, waarbij studenten onder meer 100 gratis condooms kregen. Hoezeer er ook wordt en werd beweerd dat de jeugd is losgeslagen, het aantal tienerzwangerschappen in Nederland is nog altijd laag. En hopelijk blijft dit zo, want hoe mooi het krijgen van een kind ook is, het is geen pretje als dit gebeurt als je eigenlijk zelf nog een kind bent.

                                                                      Groninger studenten

Ondanks dat ik geen harde cijfers heb, krijg ik toch wel de indruk dat het ‘wilde’ er wat af is in de studentenwereld. Ik geef toe: dat is grotendeels een onderbuikgevoel, zoals dat zo mooi heet. Ik ben overtuigd dat menig student nog steeds flink experimenteerd. En daar is ook niets mis mee. Maar als studenten dan toch minder preuts willen zijn, dan kunnen ze ook een naaktkalender maken, zoals Groninger studenten deden. Of poseren als naaktmodel; dan verdienen ze meteen nog wat.

Geschreven op: woensdag 25 februari 2009

Taalniveau leiding peuterspeelzalen en kinderdagverblijven laag

In basisschool, onderwijs on 3 april 2011 at 7:52 AM

De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk heeft afgelopen week de gemeenteraad oud nieuws verteld. Namelijk dat een hoog percentage van de medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zelf slecht Nederlands spreken. Volgens de onderwijsinspectie gaat het zelfs om 15 procent van alle leiders en leidsters. En het is wat mij betreft terecht dat de inspectie spreekt in termen als ‘zorgwekkend’.


Wethouder Geluk heeft echter ook iets nieuws verteld aan de gemeenteraadsleden en wel dat ruim 100 leiders en leidsters van Rotterdamse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar een taalcursus worden gestuurd. Het zou vooral gaan om vrouwen uit Feijenoord en Delfshaven. In deze delen van Rotterdam wonen veel allochtonen en werden en worden vrouwen erg gestimuleerd om te gaan werken. In het recente verleden zijn zo veel vrouwen doorgestroomd vanuit de inmiddels afgeschafte Melkertbanen.

Maar ja, als je zelf al niet goed Nederlands spreekt, in een omgeving woont maar amper fatsoenlijk Nederlands wordt gesproken, dan is een baan in een sector waar de Nederlandse taal voorop hoorte staan, volgens mij niet echt logisch. Tenzij men vooraf wordt geschoold, maar dat is men vergeten in Rotterdam.

En niet alleen in de havenstad speelt dit probleem: in iedere grotere stad en iedere gemeente speelt dit zelfde probleem in meer of mindere mate. Op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, maar vooral ook op voorscholen kom je veel leiders en leidsters tegen die niet van Nederlandse afkomst zijn en zelf eerst grondig bijgeschoold zouden moeten worden. Dit probleem veroorzaakt al jarenlang problemen in de kleutergroepen van de basisscholen. En een dergelijke taalachterstand is niet zomaar weggewerkt. Zeker niet als de kinderen in een omgeving wonen waar het Nederlands de tweede, derde of zelfs vierde taal is.

Geschreven op: zaterdag 21 februari 2009

Miljoenen extra voor onderwijsachterstanden

In basisschool, onderwijs on 2 april 2011 at 7:58 PM

Staatssecretaris Dijksma is van de bestrijding van onderwijsachterstanden effectiever aan te pakken. Dit blijkt uit een brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. Vanaf volgend schooljaar krijgen basisscholen die dat het hardste nodig hebben meer geld om onderwijsachterstanden weg te werken. Dat komt door een verbetering van de regeling die het geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden verdeelt, de gewichtenregeling.


Mede op basis van een advies van de Onderwijsraad werd het voorstel ontworpen waarbij de etniciteit uit de regeling onderwijsachterstanden verdween en het opleidingsniveau van de ouders de basis werd voor de regeling (Wat ’t zwaarst weegt… Een nieuwe aanpak voor het onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijsraad, 2001). Deze wetwijziging, die een zeer brede steun in de Kamer kreeg, leidde tot de invoering van de nieuwe gewichtenregeling in 2006. Het aantal verschillende gewichten werd teruggebracht van vier naar twee. De drempel waarboven scholen geld via de gewichtenregeling krijgen, zou in stappen omlaag gaan van 9% naar 6,4%.

Basisscholen in gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens krijgen nu een extra bedrag voor leerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn. Ook stelt staatssecretaris Dijksma scholen en gemeenten in staat  experimenten uit te voeren om de leertijd uit te breiden. Het verlengen van de schooltijd heeft positieve effecten op de leerprestaties van achterstandsleerlingen. Dat blijkt onder meer uit een advies dat de Onderwijsraad onlangs publiceerde. Staatssecretaris Dijksma trekt nu 15 miljoen euro uit voor vrijwillige experimenten met de uitbreiding van leertijd voor kinderen met onderwijsachterstanden. Het geld kan door scholen ingezet worden voor onder meer bijspijkeruren, verlengde schooldagen, weekendscholen en de zomerschool.

Het onderwijsbeleid van het kabinet is erop gericht om het talent van ieder kind maximaal te ontwikkelen. Staatssecretaris Dijksma investeert daarom fors in de gewichtenregeling. Om ervoor te zorgen dat het geld terecht komt bij die kinderen die dat het hardste nodig hebben, wordt de gewichtenregeling verbeterd. Scholen in zogenaamde impulsgebieden, gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens, krijgen vanaf volgend schooljaar een extra bedrag voor leerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn.

Veel basisscholen in de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg gaan er fors op vooruit. De vier grootste steden ontvangen in totaal 9 miljoen euro meer, de 27 middelgrote steden 18 miljoen. Maar ook kleinere gemeenten als Stadskanaal, Landgraaf en Emmen gaan er fors op vooruit. Scholen kunnen achterstandengeld onder meer besteden aan kleinere klassen, remedial teachers, extra methoden of andere vormen van extra intensieve begeleiding.

Door daling van het leerlingaantal en stijging van het opleidingsniveau van ouders zijn er ook gebieden waar minder geld naar toe gaat. Deze gebieden worden de komende jaren ruim gecompenseerd zodat zij kunnen anticiperen op de nieuwe situatie. Voorbeelden zijn Rotterdam en Almere, steden die traditioneel veel gewichtengeld ontvangen. Ook zoekt staatssecretaris Dijksma nadrukkelijk de samenwerking met deze steden voor de leertijdexperimenten waarvoor zij 15 miljoen euro beschikbaar stelt.

Lees ook:
Placemats met 2.000 basiswoorden voor Amsterdamse kleuters
Goed taalonderwijs doet wonderen op zwarte school!
De zeer zwakke basisscholen in Nederland

Geschreven op: donderdag 19 februari 2009

%d bloggers liken dit: