Onderwijszaken

Posts Tagged ‘basisonderwijs’

Handhaving leerplicht deugt niet

In onderwijs on 15 mei 2011 at 1:31 PM

Er wordt nog steeds veel gespijbeld in ons land. In het basisonderwijs is dit meestal de schuld van de ouders, maar zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, maken zij zelf stiekem de keuze om niet naar de lessen te gaan. Tot zover niets nieuws onder de zon: wie heeft tenslotte niet af en toe gespijbeld?


Natuurlijk is ontduiking van de leerplichtwet een strafbaar feit en horen daar straffen bij. Maar om te komen tot een straf, is er een veroordeling van de kantonrechter nodig. En die spreekt zich pas uit als een officier van justitie daar om vraagt. En een officier kan daar pas om vragen indien de leerplichtambtenaar een procesverbaal opmaakt. En zo’n ambtenaar kan dat pas doen, als de betreffende school het verzuim doorgeeft. En daar stuiten we op een probleem, want lang niet alle scholen doen dat. Of ze doen het te laat of geven slechts een beperkt deel van het verzuim door.

Vandaag werd bijvoorbeeld bekend gemaakt dat de ongeveer de helft van de MBO-scholen geen goed overzicht van het aantal leerlingen dat spijbelt heeft en driekwart (!) doet niet of te laat een melding als een leerling ongeoorloofd afwezig is. Maar in de andere onderwijssectoren zal de score niet veel beter zijn, verwacht ik. Ook menig basisschool geeft verzuim niet of te laat door. Zeker rond de vakanties wordt er volop gespijbeld, omdat ouders langer vakantie willen, buiten de vakantie-uittocht willen rijden of goedkopere tickets willen boeken. En van al dat verzuim komt slechts een fractie bij de leerplichtambtenaren terecht. En dus komt ook slechts een klein deel bij de kantonrechter terecht. Binnen het basisonderwijs zijn overigens twee grote groepen notoire spijbelaars aan te wijzen is mijn ervaring: allochtonen en hogeropgeleide autochtonen.

Maar zelfs als een zaak voorkomt bij de kantonrechter, is het leed nog niet voorbij. Want er worden relatief weinig geldboetes opgelegd aan de ouders en ook de straffen voor de jeugd zijn vaak lachwekkend. Een recent praktijkvoorbeeld: een leerling van een ROC met 550 uur (!) verzuim, kreeg uiteindelijk 40 uur voorwaardelijke taakstraf. Wat waarschijnlijk meespeelde bij deze uitspraak was het feit dat er zo’n anderhalf jaar zat tussen het verzuim en de zitting. En dergelijke vertragingen en onnuttige straffen zijn heel normaal.

Als we serieus de leerplichtwet willen handhaven in ons land, dan zal er iets moeten worden gedaan aan de manier waarop het systeem werkt. Want scholen werken (zwaar) onvoldoende mee, officieren van justitie vragen irrelevantie straffen en kantonrechters leggen irrelevante straffen op. Los nog van de tijd die tussen strafbaar feit en voorkoming zit. Er is werk aan de winkel voor staatssecretaris Van Bijsterveldt lijkt mij!

Geschreven op: donderdag 19 maart 2009

Advertenties

Basisscholen besteden aandacht aan scheidingen en rouwverwerking

In basisschool, onderwijs on 15 april 2011 at 5:47 PM

Stichting Jonge Helden uit Bussum heeft basisscholen benaderd met hun programma’s en workshops op het gebied van rouwverwerking en scheidingen. Een vijftal brede scholen hebben positief gereageerd op het aanbod. Hieronder ook PC basisschool de 3Sprong in Lelystad, waar men aandacht gaat besteden aan de leerlingen van wie ouders zijn gescheiden of gaan scheiden.


Het doel van Stichting Jonge Helden is: voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen verwerken. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn waarvan de vader, moeder, broer of zus is doodgegaan. Of kinderen van scheidende of gescheiden ouders.

De basisschool in Lelystad wordt ondersteund door twee orthopedagogen en gaat leerlingen van wie de ouders zijn gescheiden of in scheiding liggen, begeleiden. De begeleiding van de leerling vindt onder schooltijd plaats en gaat daarmee ten koste van de lestijd. Een mooi en ongetwijfeld nuttig initatief dat helaas weer binnen de school moet worden uitgewerkt, in plaats dat de maatschappij hier een andere, betere oplossing voor vindt. Op deze wijze blijft er weer minder tijd over voor rekenen, taal en andere belangrijke vakken. En straks krijgt het onderwijs weer klachten over de slechte resultaten op die gebieden.
 
De stichting claimt een nieuwe aanpak te hebben ontwikkeld en start behalve in Lelystad ook met een proef op basisscholen in Den Bosch, Hilversum, Zoetermeer en Alkmaar. Het programma bestaat onder meer uit een ouderavond, individuele kennismakingsgesprekken en groepsbijeenkomsten. De programma’s zijn gebaseerd op de Gedeeld Verdriet-programma’s, ontwikkeld door het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Dit is een grote naam voor een eenmansbedrijfje die samenwerkt met andere eenmansbedrijfjes.

Geschreven op: maandag 2 maart 2009

De zeer zwakke basisscholen in Nederland (2)

In basisschool, onderwijs on 15 april 2011 at 5:25 PM

Per 1 februari jl. is weer een nieuwe lijst met zeer zwakke basisscholen door de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld. Veel van deze scholen staan al langer (soms al vele maanden tot meer dan een jaar) op deze zwarte lijst. Die scholen zitten dus zwaar in de problemen. Opvallend is dat er ditmaal 108 (!) basisscholen op de lijst staan, terwijl dit er op 1 oktober 2008 nog 98 scholen waren. Er is dus duidelijk een verslechtering merkbaar. Ook opvallend is dat er nu 10 basisscholen zijn die voor de tweede maal op de ‘zwarte lijst’ zijn geplaatst. Vier maanden geleden waren dit er nog acht.


De onderwijsinspectie beschrijft een zeer zwakke school als volgt: Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.

Verder schrijft de inspectie: In de regel krijgt een school maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Na dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV). Een school wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het OKV heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

  Brin Naam school Plaats Datum vaststelling rapport
1. 06UF Vrije School De Zwaneridder Wageningen 20051103
20071211
2. 05VA Chr. Nationale School Wouterswoude 20051110
20071112
3. 06UT Vrije School Mareland Leiden 20051216
20080314
4. 18MZ Basisschool De Ontdekking Den Bosch 20060215
20080403
5. 08TL Obs Prinses Margriet Smilde 20060310
20080527
6. 15MD Obs De Twirre Ureterp 20060314
20080310
7. 14FT Obs G.W. Spitzenschool Stadskanaal 20060331
20080617
8. 13QG Obs De Rolpaal Blokzijl 20060414
20080904
9. 23RT Imam Albogari Den Bosch 20060607
10. 16ZX De Kameleon Almere-stad 20060703
20081113
11. 16JI Pcbs It Ambyld Drachten 20060912
20090112
12. 07CC De Tiliander Tilburg 20061221
13. 14LD Obs It Kampke Terherne 20061218
14. 13BQ-2 De Driemaster, loc. Sperkem Sneek 20070110
15. 09ZV-1 Obs De Vaarboom Veeningen 20070119
16. 14XX Obs Ripperdaborg Farmsum 20070123
17.  06GM Obs De Tondel Emmen 20070126
18. 04WE Basisschool De Vlindertuin, loc. Sperwerstraat Arnhem 20070130
19.  11SC Obs De Lindert Linde 20070202
20.  12ZU Cbs De Viersprong Parkwijk Haarlem 20070223
21.  18IZ Obs Abt Emo Westeremden 20070301
22.  13WJ Obs De Vlieger Gorredijk 20070307
23.  15JO Obs De Pols Tijnje 20070307
24.  15ET Obs De Schoterschans Oudeschoot 20070315
25.  12EG-2 AZC-school Papilio Burgum 20070316
26.  13AZ-2 De Posthoorn Pesse 20070319
27.  14LH Obs Lyts Luchtenveld Joure 20070321
28.  16ET Obs Potmarge Leeuwarden 20070330
29. 04NU-1 & 2 Deventer Circuitschool Deventer 20070418
30. 06RG De Vrije School Michael Emmen 20070424
31.  07VT Rkbs Jenaplan De Wiekslag Drachten 20070416
32.  20VM Basisschool De Parel Amsterdam 20070419
33. 15MU De openbare Montessorischool Meester Verwers Zoetermeer 20070410
34. 11HL Obs “De Opslach” Arum 20070516
35. 28BR De Hernhutter Almere 20070516
36. 13TV Obs De Kruiplank Drouwenermond 20070530
37.  17JD Obs De Dreske Roswinkel 20070606
38.  23RJ-2 De Koningin Julianaschool Zwammerdam 20070608
39.  15LW Obs ’t Zonnedal Alteveer 20070703
40.  12DF-2 Het Mozaiek, locatie Petenbos Veenendaal 20070711
41.  14LR Obs De Barte Drachten 20070830
42. 03HO Geref. Bs. Prof. B. Holwerda Middelstum 20070905
43. 09DD Basisschool Geert Groote 2 Amsterdam 20070906
44.  18TT Obs De Coepel Nuis 20070926
45. 14HH Jenaplanschool De Ynlaet Heerenveen 20071004
46. 07YF Basisschool De Driesprong Eibergen 20071022
47. 12GC Rk Basisschool Effen Breda 20071101
48. 24RX Ds J. Schinkelshoekschool Kampen 20071101
49. 27MA Islamitische Basisschool De Roos Zaandam 20071108
50. 27ET-1 IBS De Dialoog loc. Duyststraat Rotterdam 20071109
51. 27ET-2 IBS De Dialoog loc. Overijselsestraat Rotterdam 20071109
52. 27ET-3 IBS De Dialoog loc. Kogelvangerstraat Rotterdam 20071109
53. 27ET-4 IBS De Dialoog loc. Hildegardisstraat Rotterdam 20071109
54. 05XF Pcbs De Zaaier Vlagtwedde 20071126
55. 06IB Bs Zuiderlicht Tilburg 20071210
56. 11UG Obs De Piramide Erm 20071219
57. 13DT Obs Oetkomst Kolham 20071210
58. 0UM Obs Altena Peize 20080129
59. 09KO Obs De Regenboog Assen 20080204
60. 05KX cbs Zandpol Zandpol 20080312
61. 16JK De Keizel Zaandam 20080315
62. 03XD Chr. Jenaplanschool De Finne Rottevalle 20082101
63. 06JZ ‘t Mozaiek Roermond 20080414
64. 20 TP De Ster Amsterdam 20080418
65. 15 KS-2 Prismaschool Vlaardingen 20080409
66. 04QT Bs. Jan Ligthart Veldhoven 20080416
67. 20UO a.t.b. De Springplank Leidschendam 2008070
68. 16HJ Obs Oud Oost. Loc. Tjerk Hiddes Leeuwarden 20080306
69. 19CB De Groene Palm Rotterdam 20080604
70. 05SG Juliana van Stolbergschool Poederoijen 20080613
71. 03VP-1 De Sterrenkring Arnhem 20080616
72. 16ZM Basisschool De Schakel Rotterdam 20080623
73. 09XI St. Gregoriusschool Dronten 20080625
74. 17EI Het Festijn Rotterdam 20080625
75. 19VV Het Spectrum Den Haag 20080625
76. 17KS CBS De Wijngaard Heerenveen 20080627
77. 10PO De Sterrenwacht Hellevoetsluis 20080701
78. 13TF De Dillenburg Ede 20080710
79. 17FC Elisabeth Rotterdam 20080714
80. 06BD De Cocon Breda 20080818
81. 16ZR Obs Leeuwarder Montessorischool Leeuwarden 20080820
82. 08EX De Hink Stap Sprong Eemnes 20080918
83. 18RT Jan Ligthart Beilen 20080904
84. 12ON-2 ’t Mozaiek Amsterdam 20080901
85. 20KT De Blinkerd Oss 20080903
86. 05IM Daltonschool in Balans Oss 20080904
87. 06FL Fons Olterdissen Maastricht 20080909
88. 28BL Al- Ihsaan Lelystad 20080918
89. 16ZB-2 De Wielen, loc. Kingmastate Leeuwarden 20080924
90. 16XS Obs De Tjalk Lelystad 20080929
91. 10BJ It Iepen Stee Makkum 20081003
92. 06YY Don Bosco Steenwijkerwold 20081006
93. 07KL Het Kompas Montfoort 20081007
94. 12ZS Immanuel Amsterdam 20081008
95. 28BD Islamitische Basisschool Al Islaah Harderwijk 20081010
96. 27YL An Nasr Alkmaar 20081010
97. 16IV De Meander Lelystad 20081013
98. 03ZV De Spoorwijzer Heerenveen 20081016
99. 15RZ De Beemd Almelo 20081017
100. 18HO Het Palet Opheusden 20081020
101. 12JT Groen van Prinsterer Ede 20081021
102. 03QU Sionsheuvel Groesbeek 20081027
103. 12LO Obs de Klimop Ter Apelkanaal 20081103
104 18WL De Zuiderpoort Ede 20081110
105. 09CJ De Molenvliet Klundert 20081210
106. 10CO Obs De Tandem Zuidbroek 20081210
107. 24ED Openbare Montessorischool Emmen 20090105
108. 06WI St. Jan Baptist Veldhoven 20081219


Basisscholen die bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV) hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 februari 2009:

  Brin Naam school Plaats Datum OKV
1. 12YU De Regenboog Hellevoetsluis 20081007
2. 10LW ‘t Opstapje Driewegen 20081104
3. 18UL De Lytse Terp Minnertsga 20081106
4. 08AG Cbs Mrs. S. Wijbrandi Oudehorne 20081118
5. 05KG Het Tweespan Beltrum 20081209
6. 15YX Obs de Streek Tjalleberd 20081201
7. 00CU Rudolf Steinerschool Roosendaal 20081209

Per 1 oktober 2008 waren er nog negen scholen die van de ‘zwarte lijst’ werden afgevoerd. Per 1 februari 2009 slechts zeven scholen. Ook hier is een teruggang te merken.

Lees ook: De zeer zwakke basisscholen in Nederland

Geschreven op: zondag 1 maart 2009

Miljoenen extra voor onderwijsachterstanden

In basisschool, onderwijs on 2 april 2011 at 7:58 PM

Staatssecretaris Dijksma is van de bestrijding van onderwijsachterstanden effectiever aan te pakken. Dit blijkt uit een brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. Vanaf volgend schooljaar krijgen basisscholen die dat het hardste nodig hebben meer geld om onderwijsachterstanden weg te werken. Dat komt door een verbetering van de regeling die het geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden verdeelt, de gewichtenregeling.


Mede op basis van een advies van de Onderwijsraad werd het voorstel ontworpen waarbij de etniciteit uit de regeling onderwijsachterstanden verdween en het opleidingsniveau van de ouders de basis werd voor de regeling (Wat ’t zwaarst weegt… Een nieuwe aanpak voor het onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijsraad, 2001). Deze wetwijziging, die een zeer brede steun in de Kamer kreeg, leidde tot de invoering van de nieuwe gewichtenregeling in 2006. Het aantal verschillende gewichten werd teruggebracht van vier naar twee. De drempel waarboven scholen geld via de gewichtenregeling krijgen, zou in stappen omlaag gaan van 9% naar 6,4%.

Basisscholen in gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens krijgen nu een extra bedrag voor leerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn. Ook stelt staatssecretaris Dijksma scholen en gemeenten in staat  experimenten uit te voeren om de leertijd uit te breiden. Het verlengen van de schooltijd heeft positieve effecten op de leerprestaties van achterstandsleerlingen. Dat blijkt onder meer uit een advies dat de Onderwijsraad onlangs publiceerde. Staatssecretaris Dijksma trekt nu 15 miljoen euro uit voor vrijwillige experimenten met de uitbreiding van leertijd voor kinderen met onderwijsachterstanden. Het geld kan door scholen ingezet worden voor onder meer bijspijkeruren, verlengde schooldagen, weekendscholen en de zomerschool.

Het onderwijsbeleid van het kabinet is erop gericht om het talent van ieder kind maximaal te ontwikkelen. Staatssecretaris Dijksma investeert daarom fors in de gewichtenregeling. Om ervoor te zorgen dat het geld terecht komt bij die kinderen die dat het hardste nodig hebben, wordt de gewichtenregeling verbeterd. Scholen in zogenaamde impulsgebieden, gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens, krijgen vanaf volgend schooljaar een extra bedrag voor leerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn.

Veel basisscholen in de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg gaan er fors op vooruit. De vier grootste steden ontvangen in totaal 9 miljoen euro meer, de 27 middelgrote steden 18 miljoen. Maar ook kleinere gemeenten als Stadskanaal, Landgraaf en Emmen gaan er fors op vooruit. Scholen kunnen achterstandengeld onder meer besteden aan kleinere klassen, remedial teachers, extra methoden of andere vormen van extra intensieve begeleiding.

Door daling van het leerlingaantal en stijging van het opleidingsniveau van ouders zijn er ook gebieden waar minder geld naar toe gaat. Deze gebieden worden de komende jaren ruim gecompenseerd zodat zij kunnen anticiperen op de nieuwe situatie. Voorbeelden zijn Rotterdam en Almere, steden die traditioneel veel gewichtengeld ontvangen. Ook zoekt staatssecretaris Dijksma nadrukkelijk de samenwerking met deze steden voor de leertijdexperimenten waarvoor zij 15 miljoen euro beschikbaar stelt.

Lees ook:
Placemats met 2.000 basiswoorden voor Amsterdamse kleuters
Goed taalonderwijs doet wonderen op zwarte school!
De zeer zwakke basisscholen in Nederland

Geschreven op: donderdag 19 februari 2009

Geef mij juf Laura maar als collega

In basisschool, onderwijs on 25 maart 2011 at 5:52 PM

Op een collegaschool zag ik hoe Willem terzijde werd gezet. Al werd hem wel direct gevraagd te blijven tot aan de zomer. Want ja, waar vindt je een vervanger? Op mijn eigen school loopt Laura rond en zij blijft ook na de zomervakantie bij ons. Ik heb haar vandaag namelijk kunnen vertellen dat zij een vast contract krijgt na afloop van haar jaarcontract. Zulk goed nieuws is altijd aanleiding voor gebak bij de koffie voor het hele team en die komt er maandag dan ook zeker!


Nu valt mij steeds vaker op dat er veel Willems van de Pabo’s richting het basisonderwijs komen en weinig Laura’s. En dan doel ik niet op het feit dat er prakisch geen mannen meer leraar zijn of willen worden, maar op het kwaliteitsverschil. En dat is zeer fors. En daar maak ik mij grote zorgen over. De Opleidingen tot Leraar Basisonderwijs worden, eigenlijk zonder uitzondering, slechter en de onderwijsteams op basisscholen dus ook. Daarmee krijgen onze kinderen slechter onderwijs en hebben ze minder kansen voor de toekomst. Kortom: het hele systeem is aan het inzakken.

Jeroen Dijsselbloem vindt dat het onderwijsveld niet goed luistert naar de aanbevelingen uit het rapport van “zijn” commissie. Kort voor de installatie van die commissie schreef ik een bijdrage met als titel De Basisschool beter. Hierin heb ik gepleit voor een integraal plan van aanpak. Daarin schrijf ik onder meer:
Om dat te kunnen maken, moet er eerst goed en zeer kritisch worden gekeken naar de huidige praktijk binnen de basisscholen en alle gerelateerde organisaties en instellingen. Dit moet beslist niet worden gedaan door de politiek, de vakbonden of leraren, aangezien zij allen een eigen agenda en eigen belangen hebben, die niet stroken met werkelijk kritisch denken. Nee, ik denk eerder aan een team van topmensen uit het bedrijfsleven en onderwijsdeskundigen uit het buitenland.

Of het ooit zover komt betwijfel ik eerlijk gezegd, maar hoop doet leven. En zolang ik nog collega’s zoals Laura heb, blijf ik plezier houden in het onderwijs!

Geschreven op: vrijdag 23 januari 2009

De PO-Raad adviseert verstandig over cito-eindtoets

In basisschool, onderwijs on 19 maart 2011 at 5:23 PM

De PO-Raad brengt donderdag 18 december advies uit over de referentieniveaus taal en rekenen. Een onderdeel van dit advies is de verschuiving van de citotoets. En wat mij betreft is het zelfs het belangrijkste onderdeel. De raad adviseert staatssecretaris Dijksma namelijk om de cito-eindtoets te verschuiven naar het einde van het schooljaar in groep 8 van het basisonderwijs. Naar de mening van de PO-Raad kan die verschuiving positief bijdragen aan de doorlopende leerlijnen naar het voortgezet onderwijs. Ook krijgen de scholen in het basisonderwijs meer tijd om het gewenste niveau te bereiken.


Dit advies is mij uit het hart gegrepen! Zo schreef ik eerder een bijdrage met als titel Groep 8 basisschool: maanden lestijd worden verspild! In deze bijdrage heb ik gepleit voor een betere benutting van de periode tussen de cito-toets (februari) en de zomervakantie, om zo de leerlingen beter voor te bereiden op het middelbaar onderwijs. Ook schreef ik al eens de bijdrage CITO-toets afschaffen, waarin ik aandacht vroeg voor het probleem van de doorstroom. Het voortgezet onderwijs kijkt namelijk enkel naar het getal dat als resultaat wordt gekoppeld aan de cito-eindtoets en er wordt in het geheel niet gekeken naar het totaaladvies van de basisschool.

En stelt de PO-Raad dat de Citotoets niet in februari moet worden afgenomen, maar aan het einde van het schooljaar. Dit om de de maanden tot aan de zomervakantie beter te benutten. In de huidige situatie is er sprake van ‘zonde van de tijd‘, zegt de PO-raad in het advies dat komende donderdag verschijnt. Zoals ik ook altijd heb beargumenteerd, kan er juist in die laatste maanden van de basisschool nog voortgang worden geboekt.

Het mooie aan het advies van de PO-Raad is dat uitvoering direct gevolgen heeft op het advies dat de basisschool moet geven m.b.t. de middelbare school. De scholen geven dat advies nu namelijk rond de tijd van de toets (in februari dus). De PO-raad vindt het echter geen bezwaar dat de toetsuitslag straks pas beschikbaar komt als kinderen al toegelaten zijn op een middelbare school. De raad is van mening dat een basisschool haar leerlingen goed kent en over voldoende gegevens beschikt om een gedegen advies uit te brengen. Terug naar de situatie van alweer lang geleden dus!

De PO-Raad beseft dat voor de individuele leerling het belang van de Citotoets afneemt, maar denkt dat de toets voor de school een belangrijk instrument blijft om te meten hoever ze met haar kinderen is gekomen. En dat is uiteraard ook zo; het is voor de school goed om te objectief te meten hoever de leerlingen zijn gekomen en in hoeverre dat overeenstemt met het gegeven advies. En staatssecretaris Dijksma? Zij heeft het advies van de PO-raad ‘een interessante gedachte‘ genoemd, vooral vanwege de extra onderwijstijd die het oplevert. Formeel heeft zij echter niets te zeggen over het tijdstip van de toets; dat is een zaak van de scholen zelf.

En wat vindt Cito hier nu van? Zij schrijven in een persbericht onder meer dit: De primaire functie van de Citotoets is het geven van een onafhankelijk advies voor het best passende type voortgezet onderwijs. 85% van de basisscholen gebruikt de Citotoets daarvoor. Door de toets pas in mei of juni af te nemen, kan deze geen rol meer spelen in de keuze voor het type vervolgonderwijs. Hierdoor missen leerling, ouders en school de informatie van een onafhankelijk advies en is de belangrijkste functie van de Citotoets dus in het geding.

Cito is van mening dat het voor alle betrokkenen van belang is naast het advies van de leerkracht over een onafhankelijk gegeven te beschikken dat mee weegt in de besluitvorming. De garantie op een dergelijk onafhankelijk gegeven zien we als een groot maatschappelijk goed; kinderen mogen niet het risico lopen om kansen te missen.

Kortom: Cito is alweer druk aan het preken voor eigen parochie. Ik had ook niet anders verwacht.

Geschreven op: zaterdag 13 december 2008

Gaat TIER het onderwijs in Nederland verbeteren??

In onderwijs on 3 maart 2011 at 8:16 PM

Soms lees je iets waarvan je niet weet wat je er van moet vinden. Ik ga er eens goed over nadenken en kom vast later met een inhoudelijke reactie. In de tussentijd zijn alle reactie welkom uiteraard!


De Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen hebben gezamenlijk het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) opgericht. Dit is een wetenschappelijk interuniversitair instituut op het gebied van ‘evidence based onderwijs’.

Het instituut wil bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland door de ontwikkeling van (kosten)effectieve onderwijsinterventies, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke inzichten. Het nieuwe topinstituut gaat op woensdag 14 mei van start met een openingsconferentie in Den Haag.

Tijdens de openingsconferentie houdt minister Plasterk van OCW een korte toespraak. Daarnaast zijn er lezingen van twee vooraanstaande wetenschappers op het terrein van ‘evidence based onderwijs’: prof. Eric Hanushek (Stanford University) en prof. Stephen Machin (University College London, London School of Economics en Centre for the Economics of Education).

‘Evidence based onderwijs’ gaat er vanuit dat onderwijsbeleid en -praktijk gebaseerd zijn op de beste zekerheid over wat werkt (de werking moet bewezen zijn). Dit betekent dat specifieke onderwijsinterventies en onderwijsstrategieën wetenschappelijk geëvalueerd moeten worden, voordat deze aanbevolen of op brede schaal ingevoerd worden.

Doel van TIER is het verrichten van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘evidence based onderwijs’ en het bruikbaar maken van de resultaten voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Het instituut wil kennis ontwikkelen die gebruikt kan worden door OCW (in de beleidsvoorbereiding en -evaluatie), de onderwijspraktijk (bij de allocatie van middelen en het maken van onderwijskundige keuzes), en ouders en leerlingen (bij het maken van de keuze voor een school of opleiding).
Het instituut heeft vier aandachtsgebieden: 1. het ontwikkelen en evalueren van effectieve onderwijsinterventies;
2. de bestudering van de maatschappelijke context van onderwijs, waarbij het maatschappelijke perspectief van onderwijs centraal staat en een relatie wordt gelegd tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
3. het opzetten van een portal tussen de academische onderzoekswereld en de beleidswereld van het ministerie van OCW en
4. het – in samenspraak met het veld – ontwikkelen van een Teacher Academy om onderzoeksresultaten over te dragen aan docenten in het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

De vier aandachtsgebieden bestrijken het gehele gebied van levenslang leren, van voorschoolse educatie, basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs, en hoger onderwijs tot verdere scholing en educatie.

Bron: Alle Persberichten.nl (met toestemming overgenomen)

Geschreven op: donderdag 8 mei 2008

De basisschool beter

In basisschool, onderwijs on 28 februari 2011 at 8:26 PM

Het kan en moet zoveel beter op de basisschool, daar lijkt vriend en vijand het wel over eens. Maar hoe dat te bereiken is en blijft een discussiepunt. De vakbonden, leraren en ook de politiek lijken het over het algemeen beperkt te benaderen. Zorg voor meer geld, dan komen er meer leraren en die zijn dan nog beter ook. Dat is ongeveer de populaire benadering. Maar het is m.i. niet alleen een benadering die getuigt van beperkt denken, maar ook van dommigheid.


Om het basisonderwijs te verbeteren moet er een integraal plan van aanpak komen. Om dat te kunnen maken, moet er eerst goed en zeer kritisch worden gekeken naar de huidige praktijk binnen de basisscholen en alle gerelateerde organisaties en instellingen. Dit moet beslist niet worden gedaan door de politiek, de vakbonden of leraren, aangezien zij allen een eigen agenda en eigen belangen hebben, die niet stroken met werkelijk kritisch denken. Nee, ik denk eerder aan een team van topmensen uit het bedrijfsleven en onderwijsdeskundigen uit het buitenland. Ik denk dan overigens aan mensen van het kaliber Hans Wijers en Kieran Egan.

Nadat de kritische analyse is gemaakt, is er materiaal om het plan van aanpak te maken. En ja, de uitvoering van dit plan van aanpak zal geld kosten. Maar mijn inschatting is dat het minder zal kosten dan de eerder genoemde drie partijen iedere keer roepen. Maar misschien zit ik op dit punt wel mis, maar dat zal dan blijken uit het werk van het team van de deskundigen. Ik kan mij voorstellen dat er voorstellen komen om de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs grondig aan te pakken en daar kwaliteitsopleidingen van te maken, waarbij je van goede huize moet komen, wil je aangenomen worden. Maar ook dat de pedagogische centra en andere daar op lijkende organisaties uit het onderwijs worden geweerd, zolang ze te werk gaan zoals ze nu te werk gaan. En wat te denken van een lerarenregister en beloning naar prestatie? En het mogelijk maken om carrière te maken in het onderwijs? Dromen en wensen te over zou ik zeggen!

Kunnen we morgen beginnen? Dan beginnen we vandaag nog met het uitnodigen van deskundigen!

Geschreven op: donderdag 17 april 2008

Maakt 5 miljard aan belastinggeld het onderwijs beter? (2)

In onderwijs on 4 februari 2011 at 10:05 PM

Het SBO, de organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs, heeft gisteren een manifest uitgebracht onder de titel De lat ligt hoog. De uiteindelijke versie is op een aantal punten aangepast in vergelijking met de conceptversies. In deel 1 heb ik gekeken naar de belangrijkste punten uit het manifest. In deel 2 ga ik eens wat dieper in op de genoemde punten en gepresenteerde plannen.

De partners binnen het SBO hebben in de genoemde agenda concrete afspraken gemaakt over de zes thema’s waarvoor zij zich de komende jaren sterk willen maken. Ik geef puntsgewijs mijn visie op de gepresenteerde thema’s.

1. Aantrekkelijke loopbanen in het onderwijs en meer mobiliteit 
In mijn eerdere bijdragen Taakspecialisaties in het basisonderwijs 1 en 2 schreef ik hier ook al kort over. We moeten inderdaad af van ‘carrière maken in het onderwijs betekent manager worden‘. Want zo wordt nog teveel gedacht en gehandeld. Maar leerkrachten zijn opgeleid en aangenomen om met kinderen te werken en op dat terrein zouden zij zich verder moeten kunnen, maar vooral willen ontwikkelen. Want aan dat laatste schort het nogal eens. Het SBO scoort hier een nette voldoende.

2. Behouden van ouderen 
Waarom moeten er wel arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die goed doorwerken belemmeren voor de oudere werknemer worden weggenomen, maar niet voor de jongere werknemers? Want daar hoor je het SBO niet over, terwijl het juist erg belangrijk voor de langere termijn is, om jongeren het onderwijs in te krijgen en vast te houden. En dat lukt beiden al jaren niet. Hier scoort het SBO wat mij betreft een flinke onvoldoende.

3. De professional centraal 
Het SBO wil dat de professionals op de werkvloer meer ruimte krijgen en dat zij elkaar aanspreken op behaalde leerresultaten. Hier ben ik het in theorie mee eens, maar eerst moeten deze professionals zich professioneel leren gedragen en met (opbouwende) kritiek leren omgaan. Professioneel zijn, betekent bijvoorbeeld ook je continu blijven scholen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. En dat is helaas een zeldzaamheid in het onderwijs. Het stimuleren van teams van docenten en ondersteunend personeel juich ik dan ook zeker toe, maar het honoreren pas als er daadwerkelijk structureel betere prestaties worden geleverd. Het SBO scoort hier een mager vijfje vanwege het lage realiteitsgehalte en de slechte praktijkkennis.

4. Ruimte en tijd voor ontwikkeling en scholing 
Ruimte, tijd en geld voor ontwikkeling en scholing moet er zijn. Grappig genoeg is die er ook wel. De tijd wordt nog weleens als een probleem gezien, maar dat komt omdat leerkrachten van alles doen, wat niet tot hun primaire taken behoort. En is er geld? Ja hoor, bij de meeste scholen en schoolbesturen is de scholingspot aan het einde van een jaar niet leeg. Een stimulerende werkomgeving (werkplekken, computers et cetera) wil het SBO. Alsof computers het onderwijs beter maken. Het SBO scoort op dit punt een onvoldoende.

5. Een open overlegcultuur, vertrouwen tussen management en leraren 
Het SBO stelt dat ‘in onderwijsinstellingen open over het onderwijs gepraat worden waarbij docenten erkend worden als specialisten in kennis en leren. Vertrouwen tussen management en onderwijspersoneel is essentieel.‘. In theorie klinkt dit geweldig, maar de realiteit is anders. Vaak zie je dat managers de leerkrachten wel vertrouwen, maar dat dit andersom niet gebeurt. Ook is het niet zo dat leerkrachten in praktijk die specialisten in kennis en leren zijn. Daarvoor is het niveau van de lerarenopleidingen te laag en scholen de leerkrachten te weinig bij (zie ook: Pabo’s sluiten en opnieuw beginnen). Het SBO scoort hier een zeer dikke onvoldoende.

6. Een hoog opleidingsniveau en blijven leren 
Op dit punt ben ik het wederom in theorie eens met het SBO. Alleen ook hier geldt dat het SBO uitgaat van een ideaalplaatje, terwijl de praktijk bijna het tegengestelde is. Hierover schreef ik op 24 januari van dit jaar: Tijd voor hardere eisen aan leerkrachten. Want zolang vrijwel iedereen leerkracht kan en mag worden, komt er niets terecht van de SBO-wens om ‘in het onderwijs alleen ‘de beste’ mensen te gebruiken.‘. Het SBO scoort hier een vijfje.

Om bovenstaande zes thema’s te realiseren vraagt het SBO om een extra impuls van 5 miljard euro netto. Zij claimen dat Nederland daarmee met de onderwijsuitgaven op het OECD-gemiddelde van 5,9% van het BBP komt. Alsof dit laatste cijfer een garantie voor goed onderwijs is. Het is gewoon een cijfer dat als excuus wordt gebruikt om hun ongefundeerde claim te onderbouwen.

Het SBO wil het geld voor een belangrijk deel inzetten ten behoeve van:
1- verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden;
2- scholing en opleiding;
3- extra personeel, zodat er tijd vrij komt voor scholing, ontwikkeling, onderzoek en
4- verbetering van carrièrepaden.

Bovenstaande punten 2 en 3 behoeven geen extra geldelijke impuls. Daar is nog een wereld te winnen door beter met de huidige middelen om te gaan (zie ook bijde zes thema’s). Hetzelfde geldt grotendeels voor punt 4 (zie ook hierboven en bij eerdere bijdragen). Wat betreft punt 1: daar heeft het SBO een realistisch punt te pakken. Al kan er binnen de verschillende schoolbesturen nog heel wat bezuinigd worden, zodat het dan vrijkomende geld besteed kan worden voor verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden.

Dus: maakt 5 miljard euro het onderwijs beter? Nee, ongetwijfeld niet. Niet zolang de huidige structuren, het huidige denken en de huidige slechte regelingen niet worden aangepakt. En als dat gebeurt, komt er zoveel geld en tijd vrij, dat er bij lange na geen 5 miljard nodig is. Ik blijf voor voorlopig bij mijn pleidooi voor Innovatiefonds Onderwijs!

Geschreven op: dinsdag 3 oktober 2006

Flexibeler onderwijs dankzij ministerie?

In onderwijs on 30 januari 2011 at 3:10 PM

Eerder schreef ik dat per 1 augustus de schooltijden van het basisonderwijs flexibel worden. Het Ministerie van Onderwijs wil hiermee bereiken dat de scholen weer wat autonomer worden en flexibeler kunnen inspelen op lokale of schoolgebonden ontwikkelingen.


Of dit ook realiteit wordt, moet ik eerst zien, voor ik het geloof. Want in de drie gewijzigde wetten (de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992) staat een cruciale bepaling, namelijk dat de schooltijden niet kunnen worden gewijzigd zonder de ouders hierbij te betrekken. Deze uitspraak is een goede uitspraak wat mij betreft; terecht dat een school de ouders, als vertegenwoordigers van de kinderen, moet betrekken bij het wijzigen van schooltijden. Echter… Deze uitspraak wordt gevolgd door de volgende bepaling: de oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden.

Mijn mening hierover heb ik eigenlijk al verwoord in een eerder artikel, te weten: Ouders zijn slechts te gast op een basisschool. Hetgeen ik in dat artikel schets gaat ook nu weer gebeuren op de meeste scholen vrees ik: een klein groepje ouders dat de medezeggenschapsraad vaak al sinds jaar en dag ine greep heeft, kan besluiten of de school de tijden kan wijzigen of niet. En de ervaring heeft geleerd dat deze ouders het meestal niet doen op basis van de vragen of het voorstel past bij de school, de omstandigheden en of het onderwijs er voor alle c.q. de meeste kinderen op vooruit zal gaan. Nee, zij kijken naar hun eigen situatie en nemen op basis daarvan een besluit.

Kortom: ik verwacht weinig verandering ten goede in het basisonderwijs op basis van de wetswijzigingen die zijn doorgevoerd door het ministerie van onderwijs. Maar zeker weten doen we het natuurlijk pas over ruim een jaar, namelijk als schooljaar 2006-2007 ten einde is. Ik ga duimen voor een goede afloop!

Foto: basisschool De Windroos, Valkenswaard

Geschreven op: maandag 5 juni 2006

 

%d bloggers liken dit: