Onderwijszaken

Posts Tagged ‘basisscholen’

Lijdensweg van vele leerlingen en ouders is weer begonnen

In basisschool, onderwijs on 17 april 2011 at 4:30 PM

De Cito B.V. heeft haar moment van roemruchtheid weer gehad: de scores van de Eindtoets zijn gisteren bekend gemaakt aan de leerlingen en hun ouders. En vandaag is de lijdensweg voor menig leerling en zijn ouders begonnen.


In de leerlingrapporten die zijn uitgedeeld op de deelnemende basisscholen wordt een zogenaamd onafhankelijk advies gegeven over de mogelijkheden van een leerling in de diverse brugklastypen. Hierbij wordt uitgegaan van de zogeheten standaardscore. Bij een standaardscore van bijvoorbeeld 534 stelt de Cito B.V. dat het best passende brugklastype een gemengde/theoretische leerweg en havo is. Je onderwijstoekomst is dus keurig vastgelegd in één cijfertje. Een cijfer die enkel een weerslag is van een moment en geen compleet beeld geeft van de leerling.

Dit jaar was de gemiddelde (standaard)score het getal 535,5. De adviezen op basis van de Eindtoets laten ongeveer hetzelfde beeld zien als afgelopen jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is overigens al jaren zo. Ook wat dat betreft vraag ik mij af wat het nut van de Eindtoets is als het gaat om doorverwijzingen naar het vervolgonderwijs. Maar dat vergt wat teveel om dat hier en nu uit te diepen.

Drie kinderen hebben in 2009 alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord en acht kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de toets. Net als in 2008 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal, al is het verschil tussen jongens en meisjes wel afgenomen. Bij Rekenen-Wiskunde is het verschil net als in voorgaande jaren in het voordeel van de jongens. Bij het onderdeel Studievaardigheden is er nauwelijks sprake van een verschil tussen jongens en meisjes. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

Allemaal nutteloze informatie van al die leerlingen die een score hebben die niet bij hen past. En dat zijn er landelijk nogal wat. De ouders van deze leerlingen mogen hopen dat ze de volle steun krijgen van de basisschool, anders hebben ze helemaal geen kans op een juiste vervolgplek voor hun kind. En helaas verlenen niet alle basisscholen die steun. Er zijn er nog steeds bij die meer vertrouwen hebben in de Cito-cijfers dan in hun eigen oordeel. Dit terwijl dat oordeel in acht jaar is opgebouwd en het hele kind betreft i.p.v. dat er in drie dagen op een beperkt aantal vakgebieden wat kennis wordt getest.

Lees ook:
CITO-toets afschaffen
Groep 8 basisschool: maanden lestijd worden verspild!
Groep 8 is weer begonnen, maar wanneer stoppen ze?
Intelligentietest: wanneer stopt al dat toetsen in het basisonderwijs?

Geschreven op: woensdag 4 maart 2009

Advertenties

Nijmegen gaat ouders dwingen met een bindend schooladvies

In basisschool, onderwijs on 31 maart 2011 at 7:50 PM

Gemeente Nijmegen bindt de strijd aan met de ‘verzwarting’ en de ‘verwitting’ van sommige basisscholen. Om dit te bereiken gaan Nijmeegse scholen aan ouders een bindend schooladvies geven. Hiermee denkt men een einde te maken aan zwarte en witte scholen in de gemeente.


Het uitgangspunt lijkt te worden dat kinderen in hun eigen buurt naar school moeten. Zoals in zoveel steden sturen relatief veel ouders uit bijvoorbeeld Nijmegen-west, waar veel zwarte scholen zitten, hun kind naar witte scholen in Nijmegen-oost. Die scholen zitten door dit ‘shopgedrag’ overvol, terwijl de zwarte scholen nog plaats genoeg hebben. Ook gebeurt het steeds vaker dat ouders hun kind soms al jaren te vroeg aan bij populaire scholen. Dit wordt, wederom net als in zoveel steden, vooral gedaan door hoger opgeleide ouders. Hierdoor hebben lager opgeleide, meestal allochtone, oudersweinig keuze meer.

In Nijmegen hanteren de basisscholen allemaal een verschillend toelatingsbeleid, bijvoorbeeld door met postcodegebieden te werken. Net als in iedere Nederlandse plaats zijn vooral de bijzondere scholen er goed in het weren van hen niet welgevallige leerlingen. Lees: allochtone leerlingen en leerlingen uit sociaal zwakke milieus. Opvallend is dat alle Nijmeegse scholen nu akkoord zijn met het plan en dus dezelfde regels moeten hanteren. Ik vraag mij af hoelang de bijzondere scholen dit ook daadwerkelijk gaan doen.

De toekomst in Nijmegen is nu dat ouders hun kind, als het bijna drie jaar is, via internet bij een centraal aanmeldpunt moeten aanmelden. Hoe ouders die de taal niet machtig zijn, analfabeet zijn en/of niet de beschikking hebben over internet dit moeten gaan doen, is mij een raadsel. Hoe dan ook: na de invoering van alle gegevens rollen er drie scholen in de woonwijk van de ouders uit de computer. De ouders mogen ook drie scholen buiten hun eigen wijk als voorkeur opgeven. Maar als die volzitten, krijgen de ouders een bindend advies voor een school in de eigen wijk. Het computersysteem houdt rekening met onder meer spreiding van kinderen van laagopgeleide ouders en de aanwezigheid van broertjes en zusjes op scholen. Ik vraag mij af hoe snel sommige ouders de grens van ‘bijna drie jaar’ zelf verlagen tot ‘net geboren’ en op die manier toch weer andere ouders te snel af willen zijn.

De gemeente beweert dat een dwingende schooladvies juridisch mogelijk is. En stelt dat ouders die hun kind niet naar de toegewezen school willen sturen, het advies bij een commissie moeten aanvechten. Het lijkt mij stug dat dit dwingende systeem juridisch houdbaar is, maar om dat duidelijk te krijgen, zal òf het ministerie een uitspraak moeten òf zullen ouders naar de rechter moeten stappen. Dit besluit van Nijmegen gaat nog een aantal staartjes krijgen verwacht ik.

Bron: Elsevier
Foto: basisschool Aldoende 2, Amsterdam

Geschreven op: woensdag 11 februari 2009

Hoezo discriminatie van allochtone Pabo-studenten?

In onderwijs on 1 februari 2011 at 5:34 PM

Afgelopen donderdag pleitte het Tweede Kamerlid John Leerdam (PvdA) voor het instellen van een landelijk meldpunt voor Pabo’s en andere lerarenopleidingen. Het zou dan moeten gaan over basisscholen en middelbare scholen die geen allochtone stagiaires willen plaatsen. Dat het Sectorbestur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) Leerdam zo ver heeft weten te krijgen dat hij dit punt openbaar heeft genoemd, is niet zo vreemd. Het kamerlid is al langere tijd aan het “strijden” voor meer allochtone leerkrachten.


Volgens PvdA-er Leerdam hoort hij verschillende redenen van de scholen om allochtone stagiaires te weigeren. Bijvoorbeeld dat ouders bezwaar zouden hebben tegen stagiaires met hoofddoekjes en dat bepaalde groepen studenten niet passen binnen de cultuur van de school. Ik zal niet ontkennen dat er scholen zijn die dergelijke flauwe smoesjes gebruiken, maar dat is een kleine minderheid. Het SBO en marionet Leerdam proberen de slechte(re) resultaten van allochtone studenten op de lerarenopleidingen af te wentelen op de scholen. Tenminste zo voelt het voor mij. En dat is volkomen onterecht.

De stelling dat allochtone Pabo-studenten het slechter doen op (bv.) de Pabo, komt echt niet doordat moeilijker een stageplaats zouden kunnen vinden. Geloven die mensen nu echt zelf dat het feit dat maar 40 procent van de allochtone Pabo-studenten binnen vijf jaar een diploma haalt en bijna 60 procent binnen drie jaar afhaakt, komt doordat ze moeite hebben een stageplaats te vinden?

Wanneer zou het gaan doordringen dat scholen gewoon kritisch kijken naar de stagiaires en geen studenten accepteren die de taal onvoldoende beheersen, stage-opdrachten niet (goed) maken en hun (studie-) zaken niet op orde hebben? Want dat zijn de werkelijke redenen namelijk. En vraag mij niet waarom dat onder allochtone studenten verhoudingsgewijs meer voorkomt (dat lijkt mij een andere discussie), maar het feit ligt er wel.

Geschreven op: dinsdag 11 juli 2006

%d bloggers liken dit: