Onderwijszaken

Posts Tagged ‘onderwijsachterstand’

Miljoenen extra voor onderwijsachterstanden

In basisschool, onderwijs on 2 april 2011 at 7:58 PM

Staatssecretaris Dijksma is van de bestrijding van onderwijsachterstanden effectiever aan te pakken. Dit blijkt uit een brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. Vanaf volgend schooljaar krijgen basisscholen die dat het hardste nodig hebben meer geld om onderwijsachterstanden weg te werken. Dat komt door een verbetering van de regeling die het geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden verdeelt, de gewichtenregeling.


Mede op basis van een advies van de Onderwijsraad werd het voorstel ontworpen waarbij de etniciteit uit de regeling onderwijsachterstanden verdween en het opleidingsniveau van de ouders de basis werd voor de regeling (Wat ’t zwaarst weegt… Een nieuwe aanpak voor het onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijsraad, 2001). Deze wetwijziging, die een zeer brede steun in de Kamer kreeg, leidde tot de invoering van de nieuwe gewichtenregeling in 2006. Het aantal verschillende gewichten werd teruggebracht van vier naar twee. De drempel waarboven scholen geld via de gewichtenregeling krijgen, zou in stappen omlaag gaan van 9% naar 6,4%.

Basisscholen in gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens krijgen nu een extra bedrag voor leerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn. Ook stelt staatssecretaris Dijksma scholen en gemeenten in staat  experimenten uit te voeren om de leertijd uit te breiden. Het verlengen van de schooltijd heeft positieve effecten op de leerprestaties van achterstandsleerlingen. Dat blijkt onder meer uit een advies dat de Onderwijsraad onlangs publiceerde. Staatssecretaris Dijksma trekt nu 15 miljoen euro uit voor vrijwillige experimenten met de uitbreiding van leertijd voor kinderen met onderwijsachterstanden. Het geld kan door scholen ingezet worden voor onder meer bijspijkeruren, verlengde schooldagen, weekendscholen en de zomerschool.

Het onderwijsbeleid van het kabinet is erop gericht om het talent van ieder kind maximaal te ontwikkelen. Staatssecretaris Dijksma investeert daarom fors in de gewichtenregeling. Om ervoor te zorgen dat het geld terecht komt bij die kinderen die dat het hardste nodig hebben, wordt de gewichtenregeling verbeterd. Scholen in zogenaamde impulsgebieden, gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens, krijgen vanaf volgend schooljaar een extra bedrag voor leerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn.

Veel basisscholen in de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg gaan er fors op vooruit. De vier grootste steden ontvangen in totaal 9 miljoen euro meer, de 27 middelgrote steden 18 miljoen. Maar ook kleinere gemeenten als Stadskanaal, Landgraaf en Emmen gaan er fors op vooruit. Scholen kunnen achterstandengeld onder meer besteden aan kleinere klassen, remedial teachers, extra methoden of andere vormen van extra intensieve begeleiding.

Door daling van het leerlingaantal en stijging van het opleidingsniveau van ouders zijn er ook gebieden waar minder geld naar toe gaat. Deze gebieden worden de komende jaren ruim gecompenseerd zodat zij kunnen anticiperen op de nieuwe situatie. Voorbeelden zijn Rotterdam en Almere, steden die traditioneel veel gewichtengeld ontvangen. Ook zoekt staatssecretaris Dijksma nadrukkelijk de samenwerking met deze steden voor de leertijdexperimenten waarvoor zij 15 miljoen euro beschikbaar stelt.

Lees ook:
Placemats met 2.000 basiswoorden voor Amsterdamse kleuters
Goed taalonderwijs doet wonderen op zwarte school!
De zeer zwakke basisscholen in Nederland

Geschreven op: donderdag 19 februari 2009

Advertenties
%d bloggers liken dit: