Onderwijszaken

Posts Tagged ‘Opleiding tot Leraar Basisonderwijs’

De basisschool beter

In basisschool, onderwijs on 28 februari 2011 at 8:26 PM

Het kan en moet zoveel beter op de basisschool, daar lijkt vriend en vijand het wel over eens. Maar hoe dat te bereiken is en blijft een discussiepunt. De vakbonden, leraren en ook de politiek lijken het over het algemeen beperkt te benaderen. Zorg voor meer geld, dan komen er meer leraren en die zijn dan nog beter ook. Dat is ongeveer de populaire benadering. Maar het is m.i. niet alleen een benadering die getuigt van beperkt denken, maar ook van dommigheid.


Om het basisonderwijs te verbeteren moet er een integraal plan van aanpak komen. Om dat te kunnen maken, moet er eerst goed en zeer kritisch worden gekeken naar de huidige praktijk binnen de basisscholen en alle gerelateerde organisaties en instellingen. Dit moet beslist niet worden gedaan door de politiek, de vakbonden of leraren, aangezien zij allen een eigen agenda en eigen belangen hebben, die niet stroken met werkelijk kritisch denken. Nee, ik denk eerder aan een team van topmensen uit het bedrijfsleven en onderwijsdeskundigen uit het buitenland. Ik denk dan overigens aan mensen van het kaliber Hans Wijers en Kieran Egan.

Nadat de kritische analyse is gemaakt, is er materiaal om het plan van aanpak te maken. En ja, de uitvoering van dit plan van aanpak zal geld kosten. Maar mijn inschatting is dat het minder zal kosten dan de eerder genoemde drie partijen iedere keer roepen. Maar misschien zit ik op dit punt wel mis, maar dat zal dan blijken uit het werk van het team van de deskundigen. Ik kan mij voorstellen dat er voorstellen komen om de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs grondig aan te pakken en daar kwaliteitsopleidingen van te maken, waarbij je van goede huize moet komen, wil je aangenomen worden. Maar ook dat de pedagogische centra en andere daar op lijkende organisaties uit het onderwijs worden geweerd, zolang ze te werk gaan zoals ze nu te werk gaan. En wat te denken van een lerarenregister en beloning naar prestatie? En het mogelijk maken om carrière te maken in het onderwijs? Dromen en wensen te over zou ik zeggen!

Kunnen we morgen beginnen? Dan beginnen we vandaag nog met het uitnodigen van deskundigen!

Geschreven op: donderdag 17 april 2008

Pabostudenten rekenen slecht; het wordt nog erger

In onderwijs on 5 februari 2011 at 4:29 PM

Afgelopen week stortte de media zich op de bekendmaking dat studenten van de Opleidingen tot Leraar Basisonderwijs (ook wel Pabostudenten genoemd) zeer slecht zijn in rekenen. Vreemd als je bedenkt dat dit al sinds jaar en dag bekend is.


Al begin jaren negentig was bekend dat landelijke gemiddeld 50% van de pabostudenten aan het einde van het eerste jaar hun toets rekenvaardigheid niet had gehaald, aan het einde van het tweede jaar 33% nog niet en aan het einde van het derde jaar nog steeds circa 15% niet. Deze percentages zijn in de loop van de jaren niet veranderd, dus logisch dat we nu horen dat 50% van de Pabostudenten de nieuwe landelijke rekenvaardigheidstoets niet hebben gehaald. Overigens betreft het hier rekenen op het niveau van de brugklas.

Het is ook niet zo vreemd dat de rekenvaardigheid niet verbetert; het instroomniveau van de gemiddelde Pabostudent is de afgelopen (minimaal) tien jaar alleen maar gedaald en het rekenonderwijs in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs is beslist niet verbeterd. Dat heeft mede te maken met de rekencapaciteiten van de leerkrachten natuurlijk.

En… het trieste doet zich nu voor dat de komende jaren het alleen maar erger gaat worden. De eerste studenten dienen zich namelijk bij de lerarenopleidingen aan die les hebben gehad van die slecht rekenende leerkrachten en docenten. Dan wordt nog veel grimlachen de komende jaren vrees ik. Veel sterkte als je kinderen de komende jaren (reken)onderwijs ‘genieten’!

Geschreven op: vrijdag 13 oktober 2006

Pleidooi voor Innovatiefonds Onderwijs

In onderwijs on 4 februari 2011 at 9:46 PM

Het ligt zo voor de hand: onderwijs moet goed zijn. Maar soms twijfel ik wel eens aan de kwaliteit van het onderwijs in ons land. Het ene moment is dat als ik terugdenk aan sommige docenten van pak ‘m beet de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (vroeger heette het de Pabo), een ander moment als ik verkiezingsprogramma’s van bepaalde politieke partijen lees, als ik de vele spelfouten in sommige kranten zie of als ik weer een Nederland ‘hun’ hoor zeggen als het ‘hen’ of ‘zij’ moet zijn.

Iedere keer duiken er weer initiatieven op om de kwaliteit van het onderwijs omhoog te stuwen naar grote hoogten. Zeker momenteel buitelen de politieke partijen over elkaar heen om aan de kiezer te tonen hoe goed zij het wel niet menen met het onderwijs, de leerlingen/studenten en de mensen die er binnen werken. En dat doen zij vooral door te roepen dat er miljarden extra in het onderwijs ‘gepompt’ moeten worden of dat er extra brede scholen moeten komen of… Ga zo nog maar even door. Allemaal van die populaire maatregelen die vaak onmeetbaar zijn, zonder kwalitatieve onderbouwing zijn en/of elders in de wereld aantoonbaar niet werken.

Daarom het volgende voorstel:
de komende regering richt een Innovatiefonds Onderwijs op met daarin het subjectieve en discutabele bedrag van 3 miljard euro per jaar. Iedere school en onderwijsinstelling (zowel publiek en privaat, bijzonder als openbaar) wordt uitgenodigd een Plan ter Verbetering van het Onderwijs (PVO) in te dienen. Dit plan moet worden gemaakt volgens een standaard stramien en mag maximaal 4 kantjes A-4 omvatten. Belangrijkste onderdelen: wat wil de school doen, waarom, wie gaat/gaan het doen, wie zijn de partners, wat zijn de concrete doelstelling, van wanneer tot wanneer is de looptijd, hoe krijgt de evaluatie vorm en hoe is het financiële plaatje onderbouwd.

Ieder plan mag een hoge mate van experimenteren omvatten. Echter t.a.v. de financiën zijn er strengere regels: minimaal 10% van de kosten moet door de school zelf op tafel worden gelegd (al dan niet uit eigen zak) en maximaal 5% van het totaalbedrag mag aan managementskosten worden besteed. Dit om grote projectorganisaties en speciale projectmanagers te voorkomen. De verbeteringen dienen op de werkvloer te beginnen, worden uitgevoerd en worden afgesloten. Verder mag een plan maximaal 5 miljoen euro kosten; dit om allerlei grootste plannen van managers te voorkomen en juist om kleinere schaal op een innovatieve wijze te komen tot verbeteringen.

Alle plannen en alle evaluaties worden op een speciale internetpagina gepubliceerd, zodat iedereen kennis kan nemen van ontwikkelingen elders en er onderling contact kan worden opgenomen. Een klein comité van deskundigen en/of praktijkmensen beoordelen alle plannen en hebben vaste criteria om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Een negatieve beoordeling mag alleen als er zeer duidelijk te omschrijven redenen voor zijn. Voorstellen hoeven niet door directies of colleges van bestuur te worden ingediend. Een groep van minimaal drie leerkrachten/docenten kan ook zelfstandig een voorstel indienen. Het comité zal dan echter wel informeren bij betreffende directie of het plan binnen de school uitgevoerd mag worden.

Laat de scholen op deze wijze maar komen tot hun eigen ontwikkeling en laten zij hun eigen onderwijs maar op eigen wijze verbeteren!

Geschreven op: woensdag 6 september 2006

Tijd voor hardere eisen aan leerkrachten

In onderwijs on 20 januari 2011 at 8:16 PM

Al jarenlang kan iedereen met minimaal een MBO- of HAVO-diploma naar de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (ook wel: Pabo). Maar net zo goed kan vrijwel iedereen met een willekeurig H(B)O-diploma les gaan geven aan diezelfde HBO-opleiding. Bij het onbreken van de juiste diploma’s is het enige wat daarvoor nodig is, een ontheffing van de inspectie.

En die inspectie deelt die papiertjes uit alsof het de folders van het Kruidvat zijn. Het resultaat is dus dat er erg veel Pabodocenten rondlopen die soms wel soms niet degelijke inhoudelijke kennis hebben en soms wel en soms geen enkel didactische vaardigheden hebben. En zij moeten lesgeven aan studenten die de jusite basisvaardigheden en -kennis niet bezitten…

Het is dan ook niet zo vreemd dat er in het basisonderwijs allerlei rare dingen gebeuren met en rond leerkrachten. De meesten zijn niet goed opgeleid en beschikken niet over de juiste en noodzakelijke vakkennis en didactische vaardigheden. Het wordt dan ook hoog tijd dat de politiek meer bevoegdheden geeft aan de onderwijsinspectie om dit soort zaken aan te pakken.

Het wordt hoog tijd voor heldere regels en strakke handhaving. Dit betekent o.m. ook: alleen maar vakmensen met gedegen didactische vaardigheden op de Pabo’s en strenge instroomeisen voor scholieren die leerkracht willen worden.

Geschreven op: dinsdag 24 januari 2006

De kleuterschool moet terug II

In onderwijs on 15 januari 2011 at 10:08 AM

Op de een of andere manier blijf ik er aan denken: die actie van de heren Goorhuis en Levering. Die actie om de kleuterschool weer terug te krijgen in ons onvolprezen landje. Ik blijf er aan denken, omdat ze een goed punt te pakken hebben wat mij betreft.

Het is ergens toch te gek voor woorden dat iedere afgestudeerde Pabo-er mag lesgeven in de groepen 1 tot en met 8. Dat is dus aan kinderen van 4 tot en met 12/13 jaar! En dan ook nog voor alle vakgebieden! Hoe verzinnen ze het zou je denken.

Maar ja, ze hebben het ooit verzonnen en nu zitten we ermee. Het lijkt mij nog niet zo gek om de groepen 1 en 2 (en waarom ook niet 3?) organisatorisch en/of inhoudelijk los te koppelen van de rest van de basisschool. Dit betekent voor mij wel automatisch dat de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs dus ook wordt gesplitst!

Ik ben benieuwd wat er 25 november a.s. in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle gaat gebeuren. En of het nog een vervolg krijgt op de een of andere manier. Of zou het een doodgeboren iets zijn?

Geschreven: maandag 10 oktober 2005

%d bloggers liken dit: