Onderwijszaken

Posts Tagged ‘Rotterdam’

Taalniveau leiding peuterspeelzalen en kinderdagverblijven laag

In basisschool, onderwijs on 3 april 2011 at 7:52 AM

De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk heeft afgelopen week de gemeenteraad oud nieuws verteld. Namelijk dat een hoog percentage van de medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zelf slecht Nederlands spreken. Volgens de onderwijsinspectie gaat het zelfs om 15 procent van alle leiders en leidsters. En het is wat mij betreft terecht dat de inspectie spreekt in termen als ‘zorgwekkend’.


Wethouder Geluk heeft echter ook iets nieuws verteld aan de gemeenteraadsleden en wel dat ruim 100 leiders en leidsters van Rotterdamse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar een taalcursus worden gestuurd. Het zou vooral gaan om vrouwen uit Feijenoord en Delfshaven. In deze delen van Rotterdam wonen veel allochtonen en werden en worden vrouwen erg gestimuleerd om te gaan werken. In het recente verleden zijn zo veel vrouwen doorgestroomd vanuit de inmiddels afgeschafte Melkertbanen.

Maar ja, als je zelf al niet goed Nederlands spreekt, in een omgeving woont maar amper fatsoenlijk Nederlands wordt gesproken, dan is een baan in een sector waar de Nederlandse taal voorop hoorte staan, volgens mij niet echt logisch. Tenzij men vooraf wordt geschoold, maar dat is men vergeten in Rotterdam.

En niet alleen in de havenstad speelt dit probleem: in iedere grotere stad en iedere gemeente speelt dit zelfde probleem in meer of mindere mate. Op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, maar vooral ook op voorscholen kom je veel leiders en leidsters tegen die niet van Nederlandse afkomst zijn en zelf eerst grondig bijgeschoold zouden moeten worden. Dit probleem veroorzaakt al jarenlang problemen in de kleutergroepen van de basisscholen. En een dergelijke taalachterstand is niet zomaar weggewerkt. Zeker niet als de kinderen in een omgeving wonen waar het Nederlands de tweede, derde of zelfs vierde taal is.

Geschreven op: zaterdag 21 februari 2009

Advertenties

Hoeveel verkrachtingsslachtoffers kent het Nederlandse onderwijs?

In onderwijs on 30 maart 2011 at 7:33 PM

Op de website van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws lees ik een schokkend bericht. Vrijwel gelijktijdig schieten twee dingen door mijn hoofd: het gebeurt dus waarom ook niet binnen scholen en ook vraag ik mij meteen af hoe die cijfers zijn in Nederland. In theorie niet veel afwijkend lijkt mij.


De tekst van het artikel luidt:
Elke week gebeurt er in België minstens één verkrachting binnen de schoolmuren. Dat schokkende cijfer komt uit de politiestatistieken. ‘Waarschijnlijk zijn er nog andere feiten die niet zijn aangegeven.‘, klinkt het bij de politie.

Er vonden in 2007 welgeteld 69 verkrachtingen plaats binnen de schoolmuren. Dat zijn er meer dan in 2005 en 2006, toen er respectievelijk 54 en 52 mensen verkracht werden op school. Het aantal aanrandingen ligt nog eens dubbel zo hoog, met 122 gevallen in 2007 en 139 in 2006.

Experts staan niet te kijken van de resultaten. ‘Er zijn nog altijd heel veel slachtoffers van seksueel geweld.‘, zegt Erika Frans van Sensoa, gespecialiseerd in seksueel geweld. ‘De slachtoffers zijn vooral jonge mensen, de daders zijn zowel volwassenen als jonge mensen. Dat het ook op school gebeurt, is jammer genoeg alleen maar logisch.

Het is niet vreemd natuurlijk dat je schrikt van zo’n bericht, want je wordt geconfronteerd met iets waar je niets mee te maken wilt hebben. Maar dat kan helaas niet. Want het gebeurt en waarschijnlijk veel vaker dan we allemaal denken. Op 8 september 2008 stond er een artikel in Trouw met als titel Slachtoffers houden verkrachting vaak geheim. In dit artikel is onder meer te lezen: Slechts 15 procent van de slachtoffers van verkrachting doet aangifte. Van de groep van 150 ging de helft naar de politie. Voor zover bij Psycholoog Iva Bicanic van het UMC in Utrecht bekend zijn dertien daders berecht. ‘Meestal besluit justitie dat het niet te bewijzen valt.’

Als je dit percentage loslaat op de Vlaamse cijfers schrik je helemaal, aangezien het aantal van 69 dan opeens stijgt tot het afschrikwekkende aantal van 460 verkrachtingen in één jaar tijd! En dat alleen binnen de schoolmuren. Nederlandse cijfers kan ik niet vinden helaas, maar ik betwijfel of die sterk afwijken van de Vlaamse cijfers. Een indicatie geeft Blixum, een website die in opdracht van de provincie Zuid-Holland is gemaakt en valt onder het Zuid-Hollandse Expertisecentrum voor Jeugd en Leefbaarheid in Rotterdam. Op deze website zijn veel schokkende en schrijnende verhalen van jongeren te lezen. Het betreft voornamelijk meisjes die in handen van loverboys zijn gevallen en verhalen van meisjes die verkracht zijn, ook oor bekenden en leerkrachten.

Het vervelende gevoel wat mij nu bekruipt is: kan je je leerlingen wel beschermen tegen dergelijke vreselijke dingen? Weten wij überhaupt wel wat er zich afspeelt op onze scholen? We denken van wel, maar toch gebeuren deze dingen.

Geschreven op: zaterdag 7 februari 2009

Eerste jongerenkampement in Rotterdam

In onderwijs on 26 januari 2011 at 7:16 PM

De Rotterdamse onderwijs-wethouder Geluk (CDA) heeft verteld dat het eerste kampement voor jongeren die niet willen deugen in Rotterdam komt. Deze Campus Nieuwe Kans Rotterdam moet hen in twee jaar tijd discipline bijbrengen, een opleiding geven op MBO2-niveau en na afloop een betaalde baan garanderen.

Het gaat in Rotterdam om ruim 1.000 jongens en meisjes tussen de 14 en 23 jaar. Ze krijgen een opleiding van twee jaar, die wordt gekenmerkt door een strak dagritme, straffe discipline en veel sport, want dat is goed voor lichaam en geest. Het Albeda College is betrokken bij de MBO-opleiding die deze jongeren krijgen. Als ze slagen, krijgen ze een betaalde baan bij de gemeente of het leger. Het kampement kan al op 1 januari volgend jaar beginnen.

Om jongeren tot het kampement te verplichten, moet de wet worden aangepast. Minister Donner van Justitie, voorstander van het kampement, heeft al voorstellen ingediend en is optimistisch. CDA-lijsttrekker Geluk heeft de plannen ontwikkeld met onder anderen oud-premier Lubbers en voorzitter De Boer van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Volgens Geluk is de campus bedoeld voor een harde kern van voortijdig schoolverlaters en jeugdwerklozen die niet op eigen kracht vooruit kunnen. Hij acht de kans groot dat ze in de criminaliteit belanden.

Om jongeren te dwingen om het traject in te gaan wil het CDA korten op de bijstandsuitkering. Andere dwangmiddelen zijn door de wetgeving nog onvoldoende mogelijk. De partij hoopt dan ook dat de verlengde leerwerkplicht tot 23 jaar, die het kabinet momenteel uitwerkt, er komt. De kosten voor de campus zijn beraamd op 40 miljoen euro per jaar.

Oorspronkelijke bronnen: RT Nieuws en Volkskrant

Geschreven op: donderdag 2 maart 2006

Wethouder Leonard Geluk

%d bloggers liken dit: