Onderwijszaken

Posts Tagged ‘Nederland’

Seksuele voorlichting op scholen aanpassen?

In onderwijs on 15 mei 2011 at 3:25 PM

Seksuele voorlichting stelt op de meeste basisscholen nog altijd weinig voor. Het is ook nog eens erg afhankelijk van de leerkracht. Nog te vaak leest een leerkracht wat voor uit een lesbrief, deelt wat boekjes uit en doet een enkel opdrachtje uit een leskist en daar moeten de leerlingen het dan maar mee doen. Al met al zet het landelijk gezien weinig zoden aan de dijk. Ook omdat de scholen er te laat mee beginnen: met een beetje mazzel in groep 7, maar meestal in groep 8.

                                                                                 Tienermoeder Jillanka

In Groot-Brittannië heeft men ook ontdekt dat het niet goed gaat. Nu heeft het land al sinds jaar en dag het grootste aantal tienerzwangerschappen in Europa en die cijfers stijgen nog steeds. Het is dus duidelijk dat het eerdere beleid van de overheid om dit te bestrijden, gefaald heeft. Dit bevatte onder meer verplichte seksuele voorlichting in de kleuterschool en de distributie van gratis anticonceptie. Het nieuwste advies van de Britse overheid is: ouders mogen jonge tieners niet zeggen geen seks te hebben. Hiermee wil Groot-Brittannië het hoge aantal tienerzwangerschappen en dus ook het hoge aantal tienermoeders doen dalen.

Ouders mogen hun jonge tieners niet adviseren geen seks te hebben, dit zorgt er namelijk voor dat pubers niet langer open zullen communiceren.‘, aldus de Britse overheid. ‘Ze moeten daarentegen hun kinderen wel aanmoedigen condooms en andere anticonceptie te gebruiken, jongeren moeten massaal naar de huisdokter voor voorbehoedsmiddelen.‘ Onderzoekster Patricia Morgan: ‘Verschillende onderzoeken uit Amerika tonen aan dat als ouders seks op jonge leeftijd verbieden, tieners meer kans hebben dit net wel te doen. Als ze hen enkel adviseren en seks niet afkeuren, zullen jongeren open over de kwestie praten.

In Groot-Brittannië worden 27 van de 1.000 vrouwen van 15 tot 19 jaar moeder, bijna vijf maal zoveel als in Nederland. In 2004 bedroeg het aantal tienergeboorten in Nederland 6 per 1.000 meisjes van 15 tot en met 19 jaar. Het aantal tienerzwangerschappen is overigens hoger dan het aantal tienergeboorten. Dit komt doordat een deel van de tienerzwangerschappen via abortus wordt afgebroken. In Nederland eindigt ruim de helft van de tienerzwangerschappen in een abortus. (cijfers: RIVM).

Of dergelijke adviezen helpen om het aantal tienerzwangerschappen tegen te gaan is maar de vraag. Een enquête in het Engelse tienermagazine ‘Sugar’ toont aan zes procent van alle kinderen onder de 12 jaar, al sekuele ervaringen heeft. Het tienermagazine Sugar ondervroeg 1.770 Britse meisjes tussen 12 en 18 jaar. Tweederde van alle ondervraagden verloor hun maagdelijkheid voor de leeftijd van 16 jaar en 40 procent stelt, voor de leeftijd van 12 jaar, de eerste tongzoen gegeven te hebben. Verder gaf 15 procent van de ondervraagde meisjes toe seks te hebben, 7 procent onder hen deed het al met meer dan 10 jongens en 18 procent deelde zelfs het bed met een jongen die eigenlijk niet hun vriendje was.

                                                                                 Tienermoeder Maria

En nu komt de Britse naturismevereniging met iets nieuws. Deze vereniging wijt het hoge aantal tienerzwangerschappen in Groot-Brittannië namelijk aan een ‘preutse attitude tegenover het menselijk lichaam’. ‘Zulke houdingen dragen bij tot een hele reeks problemen, zoals tienerzwangerschappen,‘ zegt vertegenwoordiger Andrew Welch in een brief aan de Schotse overheid. Naturisme zou ook een link hebben met eetstoornissen, seksuele gezondheid, pesten en de rechten van het kind. ‘Degenen die preutsheid propageren zouden eens voor een groep zwangere tienermeisjes moeten staan, en uitleggen waarom de meerderheid van hen niét zwanger zou zijn als ze in Nederland of Denemarken zouden wonen.

Het aantal Britse meisjes jonger dan 20 jaar dat een abortus onderging steeg de laatste 15 jaar met 68 procent. Verder blijkt uit recent onderzoek dat velen ook niet leren uit hun fouten, het aantal dat meerdere keren een zwangerschap onderbrak steeg met maar liefst 42 procent. Trieste cijfers die gelukkig niet in de buurt komen van de relatief lage cijfers in ons eigen land. In 2007 zijn er in Nederland 33.148 abortussen (inclusief de overtijdbehandelingen) uitgevoerd. 14,4% Van alle abortussen betrof een tienerzwangerschap. De dalende trend van abortussen onder tieners zet overigens door en er raken ook minder tieners zwanger. Allochtone tieners blijven wel een aandachtsgroep. Zij maken als ze zwanger zijn vaker de keus voor abortus dan autochtone tieners. (cijfers: ministerie van VWS).

Het lijkt dus niet verkeerd te gaan in Nederland, ondanks de matige seksuele voorlichting op basisscholen. Of misschien moet de conclusie zijn: dankzij die matige voorlichting. Maar juist onder een zeer kwetsbare doelgroep is de tendens nog negatief: de allochtone meisjes. Misschien moet er aan deze groep meiden speciale aandacht worden besteed. En moeten er folders komen in verschillende talen voor de ouders (specifiek: de moeders!). Goede voorlichting lijkt een verschil te maken en juist in die culturen is dat erg belangrijk.

Lees ook:
Tienerzwangerschappen (2)
Puur. Trotse Tienermoeders (foto’s hiervan afkomstig)

Geschreven op: vrijdag 20 maart 2009

Advertenties

De zeer zwakke basisscholen in Nederland (2)

In basisschool, onderwijs on 15 april 2011 at 5:25 PM

Per 1 februari jl. is weer een nieuwe lijst met zeer zwakke basisscholen door de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld. Veel van deze scholen staan al langer (soms al vele maanden tot meer dan een jaar) op deze zwarte lijst. Die scholen zitten dus zwaar in de problemen. Opvallend is dat er ditmaal 108 (!) basisscholen op de lijst staan, terwijl dit er op 1 oktober 2008 nog 98 scholen waren. Er is dus duidelijk een verslechtering merkbaar. Ook opvallend is dat er nu 10 basisscholen zijn die voor de tweede maal op de ‘zwarte lijst’ zijn geplaatst. Vier maanden geleden waren dit er nog acht.


De onderwijsinspectie beschrijft een zeer zwakke school als volgt: Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.

Verder schrijft de inspectie: In de regel krijgt een school maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Na dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV). Een school wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het OKV heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

  Brin Naam school Plaats Datum vaststelling rapport
1. 06UF Vrije School De Zwaneridder Wageningen 20051103
20071211
2. 05VA Chr. Nationale School Wouterswoude 20051110
20071112
3. 06UT Vrije School Mareland Leiden 20051216
20080314
4. 18MZ Basisschool De Ontdekking Den Bosch 20060215
20080403
5. 08TL Obs Prinses Margriet Smilde 20060310
20080527
6. 15MD Obs De Twirre Ureterp 20060314
20080310
7. 14FT Obs G.W. Spitzenschool Stadskanaal 20060331
20080617
8. 13QG Obs De Rolpaal Blokzijl 20060414
20080904
9. 23RT Imam Albogari Den Bosch 20060607
10. 16ZX De Kameleon Almere-stad 20060703
20081113
11. 16JI Pcbs It Ambyld Drachten 20060912
20090112
12. 07CC De Tiliander Tilburg 20061221
13. 14LD Obs It Kampke Terherne 20061218
14. 13BQ-2 De Driemaster, loc. Sperkem Sneek 20070110
15. 09ZV-1 Obs De Vaarboom Veeningen 20070119
16. 14XX Obs Ripperdaborg Farmsum 20070123
17.  06GM Obs De Tondel Emmen 20070126
18. 04WE Basisschool De Vlindertuin, loc. Sperwerstraat Arnhem 20070130
19.  11SC Obs De Lindert Linde 20070202
20.  12ZU Cbs De Viersprong Parkwijk Haarlem 20070223
21.  18IZ Obs Abt Emo Westeremden 20070301
22.  13WJ Obs De Vlieger Gorredijk 20070307
23.  15JO Obs De Pols Tijnje 20070307
24.  15ET Obs De Schoterschans Oudeschoot 20070315
25.  12EG-2 AZC-school Papilio Burgum 20070316
26.  13AZ-2 De Posthoorn Pesse 20070319
27.  14LH Obs Lyts Luchtenveld Joure 20070321
28.  16ET Obs Potmarge Leeuwarden 20070330
29. 04NU-1 & 2 Deventer Circuitschool Deventer 20070418
30. 06RG De Vrije School Michael Emmen 20070424
31.  07VT Rkbs Jenaplan De Wiekslag Drachten 20070416
32.  20VM Basisschool De Parel Amsterdam 20070419
33. 15MU De openbare Montessorischool Meester Verwers Zoetermeer 20070410
34. 11HL Obs “De Opslach” Arum 20070516
35. 28BR De Hernhutter Almere 20070516
36. 13TV Obs De Kruiplank Drouwenermond 20070530
37.  17JD Obs De Dreske Roswinkel 20070606
38.  23RJ-2 De Koningin Julianaschool Zwammerdam 20070608
39.  15LW Obs ’t Zonnedal Alteveer 20070703
40.  12DF-2 Het Mozaiek, locatie Petenbos Veenendaal 20070711
41.  14LR Obs De Barte Drachten 20070830
42. 03HO Geref. Bs. Prof. B. Holwerda Middelstum 20070905
43. 09DD Basisschool Geert Groote 2 Amsterdam 20070906
44.  18TT Obs De Coepel Nuis 20070926
45. 14HH Jenaplanschool De Ynlaet Heerenveen 20071004
46. 07YF Basisschool De Driesprong Eibergen 20071022
47. 12GC Rk Basisschool Effen Breda 20071101
48. 24RX Ds J. Schinkelshoekschool Kampen 20071101
49. 27MA Islamitische Basisschool De Roos Zaandam 20071108
50. 27ET-1 IBS De Dialoog loc. Duyststraat Rotterdam 20071109
51. 27ET-2 IBS De Dialoog loc. Overijselsestraat Rotterdam 20071109
52. 27ET-3 IBS De Dialoog loc. Kogelvangerstraat Rotterdam 20071109
53. 27ET-4 IBS De Dialoog loc. Hildegardisstraat Rotterdam 20071109
54. 05XF Pcbs De Zaaier Vlagtwedde 20071126
55. 06IB Bs Zuiderlicht Tilburg 20071210
56. 11UG Obs De Piramide Erm 20071219
57. 13DT Obs Oetkomst Kolham 20071210
58. 0UM Obs Altena Peize 20080129
59. 09KO Obs De Regenboog Assen 20080204
60. 05KX cbs Zandpol Zandpol 20080312
61. 16JK De Keizel Zaandam 20080315
62. 03XD Chr. Jenaplanschool De Finne Rottevalle 20082101
63. 06JZ ‘t Mozaiek Roermond 20080414
64. 20 TP De Ster Amsterdam 20080418
65. 15 KS-2 Prismaschool Vlaardingen 20080409
66. 04QT Bs. Jan Ligthart Veldhoven 20080416
67. 20UO a.t.b. De Springplank Leidschendam 2008070
68. 16HJ Obs Oud Oost. Loc. Tjerk Hiddes Leeuwarden 20080306
69. 19CB De Groene Palm Rotterdam 20080604
70. 05SG Juliana van Stolbergschool Poederoijen 20080613
71. 03VP-1 De Sterrenkring Arnhem 20080616
72. 16ZM Basisschool De Schakel Rotterdam 20080623
73. 09XI St. Gregoriusschool Dronten 20080625
74. 17EI Het Festijn Rotterdam 20080625
75. 19VV Het Spectrum Den Haag 20080625
76. 17KS CBS De Wijngaard Heerenveen 20080627
77. 10PO De Sterrenwacht Hellevoetsluis 20080701
78. 13TF De Dillenburg Ede 20080710
79. 17FC Elisabeth Rotterdam 20080714
80. 06BD De Cocon Breda 20080818
81. 16ZR Obs Leeuwarder Montessorischool Leeuwarden 20080820
82. 08EX De Hink Stap Sprong Eemnes 20080918
83. 18RT Jan Ligthart Beilen 20080904
84. 12ON-2 ’t Mozaiek Amsterdam 20080901
85. 20KT De Blinkerd Oss 20080903
86. 05IM Daltonschool in Balans Oss 20080904
87. 06FL Fons Olterdissen Maastricht 20080909
88. 28BL Al- Ihsaan Lelystad 20080918
89. 16ZB-2 De Wielen, loc. Kingmastate Leeuwarden 20080924
90. 16XS Obs De Tjalk Lelystad 20080929
91. 10BJ It Iepen Stee Makkum 20081003
92. 06YY Don Bosco Steenwijkerwold 20081006
93. 07KL Het Kompas Montfoort 20081007
94. 12ZS Immanuel Amsterdam 20081008
95. 28BD Islamitische Basisschool Al Islaah Harderwijk 20081010
96. 27YL An Nasr Alkmaar 20081010
97. 16IV De Meander Lelystad 20081013
98. 03ZV De Spoorwijzer Heerenveen 20081016
99. 15RZ De Beemd Almelo 20081017
100. 18HO Het Palet Opheusden 20081020
101. 12JT Groen van Prinsterer Ede 20081021
102. 03QU Sionsheuvel Groesbeek 20081027
103. 12LO Obs de Klimop Ter Apelkanaal 20081103
104 18WL De Zuiderpoort Ede 20081110
105. 09CJ De Molenvliet Klundert 20081210
106. 10CO Obs De Tandem Zuidbroek 20081210
107. 24ED Openbare Montessorischool Emmen 20090105
108. 06WI St. Jan Baptist Veldhoven 20081219


Basisscholen die bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV) hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 februari 2009:

  Brin Naam school Plaats Datum OKV
1. 12YU De Regenboog Hellevoetsluis 20081007
2. 10LW ‘t Opstapje Driewegen 20081104
3. 18UL De Lytse Terp Minnertsga 20081106
4. 08AG Cbs Mrs. S. Wijbrandi Oudehorne 20081118
5. 05KG Het Tweespan Beltrum 20081209
6. 15YX Obs de Streek Tjalleberd 20081201
7. 00CU Rudolf Steinerschool Roosendaal 20081209

Per 1 oktober 2008 waren er nog negen scholen die van de ‘zwarte lijst’ werden afgevoerd. Per 1 februari 2009 slechts zeven scholen. Ook hier is een teruggang te merken.

Lees ook: De zeer zwakke basisscholen in Nederland

Geschreven op: zondag 1 maart 2009

24 Jaar; welke keuze heb je dan?

In jeugdzorg on 6 maart 2011 at 7:38 PM

Je bent zelf 24 jaar en je hebt twee kinderen. Van twee verschillende vaders; eentje verblijft in de Antwerpse gevangenis en de andere woont ergens in Nederland.


Je jongste van bijna twee zou bij zijn vader in Antwerpen moeten zijn, maar je weet dat je kind dat niet is. Maar waar wel, vertelt niemand je. De oudste van vier jaar is bij jou en zorgt voor veel onrust vanwege rotte tanden en een stevige kaakontsteking.

Je bent nu weer met haar in Nederland, na twee maanden bedelen en geld bijeen schrapen in Vlaanderen. Dat bracht je meermalen in aanraking met de politie, maar het is uiteindelijk gelukt. Nu zit je samen bij een vage kennis in huis en je betaalt de huur door lief te zijn voor die man. Eigenlijk ben je bang om weer zwanger te raken, want zo ging het de vorige twee keren ook namelijk. Maar wat voor een keuze heb je?

Je weet dat de politie achter je aan zit; je staat met je kinderen op de telex in zowel Nederland als Vlaanderen. Als je ze vinden, raak je je kinderen zeker kwijt.

Je zou graag beide kinderen bij je hebben, je wilt een eigen plek om te wonen en misschien kan je achter de kassa bij een supermarkt. En een poes, want je oudste is daar dol op. Een zorgverzekering, zodat je kind naar het ziekenhuis kan, zonder dat ze zeggen dat je een slechte moeder bent. En natuurlijk school, want je kinderen moeten het beter krijgen.

Maar ja, welke keuze heb je op jouw leeftijd?

Geschreven op: vrijdag 29 augustus 2008

Gaat TIER het onderwijs in Nederland verbeteren??

In onderwijs on 3 maart 2011 at 8:16 PM

Soms lees je iets waarvan je niet weet wat je er van moet vinden. Ik ga er eens goed over nadenken en kom vast later met een inhoudelijke reactie. In de tussentijd zijn alle reactie welkom uiteraard!


De Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen hebben gezamenlijk het Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) opgericht. Dit is een wetenschappelijk interuniversitair instituut op het gebied van ‘evidence based onderwijs’.

Het instituut wil bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland door de ontwikkeling van (kosten)effectieve onderwijsinterventies, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke inzichten. Het nieuwe topinstituut gaat op woensdag 14 mei van start met een openingsconferentie in Den Haag.

Tijdens de openingsconferentie houdt minister Plasterk van OCW een korte toespraak. Daarnaast zijn er lezingen van twee vooraanstaande wetenschappers op het terrein van ‘evidence based onderwijs’: prof. Eric Hanushek (Stanford University) en prof. Stephen Machin (University College London, London School of Economics en Centre for the Economics of Education).

‘Evidence based onderwijs’ gaat er vanuit dat onderwijsbeleid en -praktijk gebaseerd zijn op de beste zekerheid over wat werkt (de werking moet bewezen zijn). Dit betekent dat specifieke onderwijsinterventies en onderwijsstrategieën wetenschappelijk geëvalueerd moeten worden, voordat deze aanbevolen of op brede schaal ingevoerd worden.

Doel van TIER is het verrichten van excellent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘evidence based onderwijs’ en het bruikbaar maken van de resultaten voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Het instituut wil kennis ontwikkelen die gebruikt kan worden door OCW (in de beleidsvoorbereiding en -evaluatie), de onderwijspraktijk (bij de allocatie van middelen en het maken van onderwijskundige keuzes), en ouders en leerlingen (bij het maken van de keuze voor een school of opleiding).
Het instituut heeft vier aandachtsgebieden: 1. het ontwikkelen en evalueren van effectieve onderwijsinterventies;
2. de bestudering van de maatschappelijke context van onderwijs, waarbij het maatschappelijke perspectief van onderwijs centraal staat en een relatie wordt gelegd tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
3. het opzetten van een portal tussen de academische onderzoekswereld en de beleidswereld van het ministerie van OCW en
4. het – in samenspraak met het veld – ontwikkelen van een Teacher Academy om onderzoeksresultaten over te dragen aan docenten in het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

De vier aandachtsgebieden bestrijken het gehele gebied van levenslang leren, van voorschoolse educatie, basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs, en hoger onderwijs tot verdere scholing en educatie.

Bron: Alle Persberichten.nl (met toestemming overgenomen)

Geschreven op: donderdag 8 mei 2008

Lach, want je woont in een prachtig land! Nederland!

In Uncategorized on 3 maart 2011 at 8:10 PM

Nee, ik geloof niet dat we te maken hebben met een verislamiseerde cultuur. Wel hebben we te maken met een cultuur die door de eeuwen heen zo flexibel is gebleken dat andere culturen geabsorbeerd konden worden zonder erg grote problemen op lange termijn. Uiteraard wel op kortere termijn: denk aan de zestiende en zeventiende eeuw toen in steden als Leiden tussen de 40 en 60% (!) buitenlanders woonde.


Uiteraard gaf dat in die tijd problemen, maar 50 jaar en zeker 300 jaar later zien we er weinig meer van terug. Zo zal het uiteindelijk ook gaan met de huidige invloeden van buitenlanders op onze Nederlandse cultuur. Maar op dit moment hebben we grotere problemen als ooit te voren. En we kunnen dat niet af doen met “de tijd zal het wel oplossen”, hoe waar die uitspraak ook is.

Het werkelijke probleem is niet de te grote tolerante van de Nederlanders -vooral in het verleden- t.o.v. buitenlanders en hun gewoonten, taal en wensen. Het probleem is dat we nu groepen buitenlanders in ons land hebben die zich op vrijwel geen enkele wijze losmaken van hun oorspronkelijke land. Ze gedragen zich als zeer langdurige toeristen, die hun eigen gewoonten, taal en wensen kunnen blijven vasthouden. En wij hebben ze die ruimte gegeven. En daar ligt de basisfout naar mijn idee.

In Nederland wonen, leven en werken? Prima: gezellig. Je eigen gewoonten blijven vasthouden? Prima, zolang ze niet dermate strijdig zijn met de Nederlandse gewoonten, dat ze de Nederlandse cultuur aantasten. Je eigen taal blijven spreken? Prima, vooral doen, maar niet publiekelijk graag en de eerste taal dient het Nederlands te zijn (net als bij de Friezen). En die eigen religie dan? Oh, lekker blijven geloven wat je al deed en Nederland helpt je graag met het bouwen van een gebouw waar je kan samenkomen. Dat deden we bv. in de zestiende eeuw al voor Joden, dus waarom niet nu voor Islamieten, Boedhisten, Hindoes et cetera? Maar de taal die er wordt gehanteerd is wel Nederlands en de zeden die er uitgedragen worden zijn wel de Nederlandse zeden. Anders dicht dat gebouw en bouwen we het om tot een disco.

Kortom: voel je vooral welkom in je nieuwe vaderland. Wuif verdrietig naar achteren, naar je oude vaderland en lach dan, want je woont in een prachtig land! Nederland!

Geschreven op: maandag 5 mei 2008

%d bloggers liken dit: